Intel notuje rekordowe zyski

Bez zachowania zasad GAAP, przychody Intela w trzecim kwartale 2011 roku wyniosły 14,3 mld dolarów, zysk operacyjny sięgnął 5,1 mld USD, zysk netto 3,7 mld USD, zaś zysk na akcję równał się 69 centom. Zgodnie z zasadami GAAP, przychody w trzecim kwartale wyniosły 14,2 mld USD, zysk operacyjny 4,8 mld USD, zysk netto 3,5 mld USD, a zysk na akcję (EPS) 65 centów.
Intel notuje rekordowe zyski
Intel notuje rekordowe wyniki finansowe w Q3 2011

Intel notuje rekordowe wyniki finansowe w Q3 2011

Przychody w podziale na konkretne segmenty kształtują się następująco:

  • Przychody grupy PC Client wzrosły o 22 procent w stosunku rocznym, do 9,4 mld USD.
  • Przychody grupy Data Center wzrosły o 15 procent w stosunku rocznym, do 2,5 mld USD.
  • Przychody grupy oferującej pozostałe rozwiązania z segmentu Intel Architecture wzrosły o 68 procent w stosunku rocznym.
  • Przychody ze sprzedaży procesorów Intel Atom i chipsetów na poziomie 269 mln USD, spadek o 32 procent w stosunku rok do roku.

Wyniki Intela nie są może tak imponujące, jak wyniki Apple’a, ale po raz kolejny firma z Santa Clara bije swoje rekordy.