Redmond czeka na polskich studentów IT

Praktyki w siedzibie Microsoft to prestiżowe wyróżnienie dla najlepszych studentów wydziałów informatycznych na całym świecie. Stażyści są wyłaniani podczas wieloetapowego procesu rekrutacji, który gwarantuje, że do USA trafiają zawsze najbardziej utalentowani młodzi informatycy. Polacy już od wielu lat stanowią wśród nich bardzo widoczną grupę – w latach 2010 i 2011 co trzeci student uczestniczący w wakacyjnych praktykach w Microsoft był studentem z Polski. Microsoft pokrywa ich koszty przelotu, pobytu, wynagrodzenie i inne dodatkowe atrakcje.
Redmond czeka na polskich studentów IT
Ty też możesz tam pracować

Ty też możesz tam pracować

Przejść przez szczeble rekrutacji

Proces typowania kandydatów jest bardzo precyzyjny. Odbywa się tylko w starannie wybranych centrach, wyróżniających się wybitnym poziomem edukacji. W tym roku do uczelni, z których rekrutowani są kandydaci dołączył Uniwersytet Jagielloński, który obok Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Poznańskiej znajdzie się wśród partnerów Microsoft Internship, takich jak Oxford University, Cambridge University, Uniwersytet w Karlsruhe, Politechnika Monachijska czy Instytut Technologiczny w Zurychu.

Rekrutacja przebiega dwutorowo, a każda ze ścieżek ma kilka stopni.

W klasycznej ścieżce rekrutacji, w pierwszym etapie wydziały polskich uczelni wyższych nominują po kilku kandydatów spośród swoich najlepszych studentów. Na początku roku prośba o nominację,
z dokładnym opisem wymogów stawianych studentom, jest rozsyłana przez nas do uczelni, a konkretnie do dziekanów i opiekunów kół naukowych pracujących w ramach ich wydziałów. Władze uczelni przesyłają życiorysy nominowanych studentów do polskiego oddziału firmy Microsoft, po czym są one weryfikowane w Redmond
— opisuje początek ścieżki rekrutacji Dariusz Piotrowski z polskiego biura Microsoft.

Tam odbywa się drugi etap rekrutacji, w wyniku którego wybranym kandydatom zostaje wysłana ankieta, z prośbą o odpowiedzenie na kilka pytań związanych z technologią i zainteresowaniami. Tych, którzy się zakwalifikują czeka rozmowa telefoniczna, podczas której sprawdzana jest komunikatywność kandydata w języku angielskim, obowiązującym podczas praktyk. W trakcie rozmowy weryfikowana jest także autentyczność odpowiedzi z poprzedniego etapu i omawiane poszczególne punkty życiorysu.

Wybrani kandydaci odbywają następnie rozmowy z przedstawicielami Microsoft w Stanach Zjednoczonych. W połowie marca każdego roku wyłaniani zostają studenci otrzymujący propozycję praktyk w głównej siedzibie firmy, w Redmond.

Druga ścieżka rekrutacji pozwala studentom na samodzielne aplikowanie o praktyki. Może wziąć w niej udział każdy student kierunku powiązanego z nowymi technologiami z dowolnej uczelni w Polsce, poprzez stronę internetową: http://careers.microsoft.com/careers/en/us/tech-software-internships.aspx CV studentów przechodzą weryfikację, po czym wybrane osoby zapraszane są na rozmowy na uczelnie trzech miast – do Poznania, Krakowa lub Warszawy. Dalsza część rekrutacji przebiega podobnie jak w przypadku zgłoszenia przez uniwersytet.