Mamy nowy standard w przetwarzaniu równoległym

Już za pięć lat deficyt pracowników w tej branży może wynieść na polskim rynku pracy nawet 30 proc.
Już za pięć lat deficyt pracowników w tej branży może wynieść na polskim rynku pracy nawet 30 proc.

Nowy standard ma znacznie przyspieszyć programowane aplikacje

Nowy standard ma znacznie przyspieszyć programowane aplikacje

Aby ułatwić programistom korzystanie z możliwości przetwarzania równoległego, firmy Nvidia, Cray Inc., Portland Group (PGI) i CAPS zapowiedziały wprowadzenie nowego standardu programowania równoległego – OpenACC. To nowy, otwarty standard programowania równoległego opracowany, aby umożliwić milionom programistów naukowych i technicznych wykorzystanie możliwości jakie dają heterogeniczne systemy obliczeniowe oparte na CPU/GPU.

OpenACC umożliwia programistom wprowadzanie do kompilatora prostych poleceń zwanych “dyrektywami”, które mają przyspieszyć wybrane części kodu bez potrzeby modyfikowania, czy dostosowywania samego kod

u przez programistów. Kompilator może sam wykonać złożoną pracę związaną z mapowaniem obliczeń w akceleratorze.

OpenACC ma pomóc programistom pracującym w takich dziedzinach, jak chemia, biologia, fizyka, analiza danych, klimatologia i wielu innych. Istniejące kompilatory firm Cray, PGI i CAPS mają obsługiwać standard OpenACC na początku pierwszego kwartału 2012. Standard jest w pełni kompatybilny z architekturą programowania równoległego CUDA, którą opracowano, aby umożliwić szczegółową kontrolę nad akceleratorem w celu osiągnięcia najwyższej wydajności.

Dyrektywy stanowią wieloplatformową, kompatybilną z urządzeniami różnych producentów podstawę kodu programistycznego. Umożliwiają dłuższe korzystanie ze starszych aplikacji, zapewniają

c łatwą migrację na systemy przyspieszonego przetwarzania danych.

Z najnowszych danych wynika, że większość deweloperów uzyskała 2-, a nawet 10-krotne przyspieszenie działania aplikacji w zaledwie dwa tygodnie dzięki zastosowaniu kompilatorów opartych na dyrektywach.