Odkrycie legendarnego jeziora Wostok

Jezioro Wostok jest największym ze znanych nam jezior pod lodem, z powodu długiego zamknięcia na wpływy z zewnątrz (400tys. lat) możliwe jest zbadanie “nowych” mikroorganizmów i nowego ekosystemu.
Odkrycie legendarnego jeziora Wostok

Jak na razie oficjalne źródła nie potwierdzają tego odkrycia, ale już zostało ogłoszone jednym z najbardziej przełomowych w tym roku. Podobne warunki jak pod 4kilometrową warstwą lodu mogą mieć takie księżyce jak Saturna – Enceladus i Jupitera – Europa. Pierwsze doniesienia o istniejącym jeziorze Rosjanie sugerowali już od 1957 roku. Profesor Martin Siegert z University of Edinburgh potwierdza te podane informacje, ponieważ jak mówi Rosja pracowała nad tym odkryciem od lat.

Rosyjscy badacze wznowią wiercenie pod koniec tego roku w grudniu w celu pobrania próbek wody z jeziora. Zachodni specjaliści krytykują metody stosowane przez wschodnich sąsiadów, ponieważ nafta używana w celu zabezpieczenia wiertła przed zamarznięciem może wpłynąć na jakość próbek z Wostoku.

Sam profesor w przyszłym roku będzie nadzorował prace w zachodniej Antarktyce przy wierceniu do jeziora Ellsworth, przy pomocy innego sposobu, wiercenia gorącą wodą.

Więcej:nauka