Dolina Królewska nową Doliną Krzemową?

Już w najbliższą środę o godz. 12 na Politechnice Gdańskiej odbędzie się uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego budynku LINTE^2 (czyli Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii).
Dolina Królewska nową Doliną Krzemową?
W Gdańsku powstanie polska Dolina Krzemowa?

W Gdańsku powstanie polska Dolina Krzemowa?

Ukończenie prac budowlanych przy wznoszonym budynku jest planowane na koniec września bieżącego roku. – Podczas gdy na naszych oczach w znakomitym tempie powstaje budynek laboratorium LINTE^2, zespół projektowy realizuje już kolejną fazę tego ambitnego przedsięwzięcia – mówi dr hab. inż. Dariusz Karkosiński, koordynator technologiczny projektu. – W trakcie wielorundowej serii spotkań prowadzone są intensywne rozmowy z potencjalnymi wykonawcami instalacji badawczej laboratorium, zakwalifikowanymi do procedury tzw. dialogu konkurencyjnego.

Dialog konkurencyjny to bardzo trudna i wymagająca procedura udzielania zamówienia publicznego, ale jednocześnie gwarantująca, że przyszła infrastruktura naukowa będzie oparta na najlepszych rozwiązaniach dostępnych na rynku bądź opracowanych specjalnie dla potrzeb projektu.

– Myślami wybiegamy już także ku prowadzeniu badań i eksperymentów z wykorzystaniem tej infrastruktury – dodaje dr inż. Andrzej Augusiak, koordynator ogólny projektu. – Chcemy stworzyć sytuację, w której uruchomienie laboratorium LINTE^2 będzie oznaczać nie tylko jego gotowość techniczną, ale także gotowość zespołów badawczych do podjęcia prac naukowo-wdrożeniowych nad najbardziej palącymi problemami współczesnych systemów elektroenergetycznych. Odnotowujemy żywe zainteresowanie otoczenia gospodarczego naszym zagłębiem badawczym i to nas bardzo dopinguje. O przyszłej współpracy rozmawiamy m.in. ze spółką ENERGA Innowacje.

Znaczenie LINTE^2 uzyska dodatkowy, niezwykle istotny wymiar, jeśli uda się wdrożyć drugi filar Doliny Energoinnowacji, czyli centrum PCEJ. – Jednym z najbardziej istotnych elementów wyposażenia planowanego centrum byłby zaawansowany klastrowy symulator jądrowych bloków wytwórczych. Korzystając z odpowiednich technologii komunikacyjnych można będzie realizować metodologię badawczą znaną jako hardware-in-the-loop simulation, która w naszym przypadku oznaczałaby połączenie wspomnianego symulatora z rzeczywistym sprzętem laboratorium LINTE^2, rzeczywistym sprzętem i oprogramowaniem pętli sterowania blokiem oraz interfejsem łączącym blok jądrowy z zespołem operatorskim centrum PCEJ – tłumaczy prof. Janusz Nieznański, kierownik projektu LINTE^2. – Ten sprzęt umożliwi emulację współpracy jądrowych bloków wytwórczych z systemem elektroenergetycznym.

Działając w obrębie uczelni akademickiej i nawiązując do dorobku i doświadczeń WEiA z okresu budowy Elektrowni Jądrowej “Żarnowiec”, centrum PCEJ będzie wdrażało zasadę synergicznego powiązania badań i kształcenia. – Obszar badań i kształcenia skupiony będzie w najbliższych latach na takich zagadnieniach, jak analiza kierunków rozwoju polskiej energetyki jądrowej, problemy budowy, funkcjonowania i eksploatacji elektrowni jądrowych, rozwój innowacyjnych rozwiązań modernizacyjnych w kontekście elektroenergetyki jako całości.” – podkreśla dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, jeden z autorów koncepcji centrum PCEJ. – Duży nacisk położymy na prowadzenie badań proinnowacyjnych, służących zwiększaniu udziału polskiej myśli naukowej i krajowego przemysłu w rozwiązaniach stosowanych w polskich elektrowniach jądrowych – dodaje prof. Andrzej Reński, ekspert ds. energetyki jądrowej i współautor koncepcji centrum PCEJ.

Więcej:edukacja