Lenovo otwiera nowy sklep z aplikacjami mobilnymi tylko dla firm

Sklep oferuje dużym firmom pełny zestaw usług związanych z aplikacjami mobilnymi, umożliwiając niestandardowe zarządzanie aplikacjami i ich wdrażanie oraz korzystanie z rabatów ilościowych. Lenovo Enterprise App Shop umożliwia użytkownikom korporacyjnym łatwy dostęp do aplikacji użytkowych na tabletach Lenovo lub innych tabletach z systemem Android (w wersji 3.1 lub nowszej).
Lenovo otwiera nowy sklep z aplikacjami mobilnymi tylko dla firm
Lenovo otwiera sklep z aplikacjami dla przedsiębiorstw

Lenovo otwiera sklep z aplikacjami dla przedsiębiorstw

Zarządzanie mnóstwem aplikacji

Coraz więcej konsumentów używa urządzeń osobistych i mobilnych do pracy. Przyczynia się to do zwiększenia ryzyka i ograniczenia kontroli IT. Lenovo App Shop Manager rozwiązuje ten problem, umożliwiając firmom tworzenie własnych sklepów z aplikacjami. Menedżerowie IT mogą kupować, licencjonować i dystrybuować zatwierdzone aplikacje dla użytkowników końcowych, a także nimi zarządzać. W odróżnieniu od innych rozwiązań do zarządzania urządzeniami mobilnymi Lenovo App Shop Manager kontroluje tylko aplikacje.

Lenovo Enterprise App Shop upraszcza dystrybucję aplikacji i zarządzanie licencjami. Eliminuje konieczność przywracania ustawień fabrycznych i usprawnia instalację aplikacji. App Shop Manager jest bardzo intuicyjny i łatwy w obsłudze. Przypominający samoobsługowe sklepy z aplikacjami dla konsumentów Lenovo App Shop Manager zapewnia użytkownikom końcowym łatwą i wygodną obsługę, a jednocześnie minimalizuje koszty i złożoność z punktu widzenia personelu IT. Zapewnia także niski koszt posiadania, ponieważ jest to rozwiązanie hostowane w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa), które nie wymaga infrastruktury ani obsługi technicznej.

Usługi i rozwiązania App Shop Manager

  • Sprawdzony katalog — wszystkie aplikacje w Katalogu Lenovo App Shop są wolne od szkodliwego oprogramowania i obraźliwej zawartości oraz przetestowane pod kątem prawidłowego działania na tabletach Lenovo.
  • Niestandardowe zarządzanie — App Shop Manager umożliwia firmom wybieranie i usuwanie aplikacji z katalogu sklepu. Użytkownicy mają także dostęp do tysięcy aplikacji do systemu Android z katalogu MobiHand Universal. Do kupienia i pobrania dostępne są tylko aplikacje zatwierdzone przez firmę.
  • Prywatne publikowanie aplikacji w ramach korporacji — klienci korporacyjni mogą przy użyciu rozwiązania App Shop Manager łatwo publikować aplikacje w urządzeniach użytkowników końcowych.
  • Rabaty ilościowe — App Shop Manager daje dostęp do sklepu MobiHand z publikowanymi rabatami ilościowymi.
  • Włączanie i wyłączanie aplikacji — specjalne rozwiązanie MobiHand do zarządzania licencjami umożliwia firmom wyłączanie aplikacji w razie potrzeby. Menedżerowie IT mogą identyfikować niezatwierdzone aplikacje, otrzymywać powiadomienia o ich używaniu oraz usuwać takie aplikacje.

Dostępność

Sklep Lenovo App Shop jest dostępny już teraz na całym świecie (oprócz Chin) za pośrednictwem Działu Sprzedaży firmy Lenovo.