Politechnika Wrocławska rozpoczyna współpracę z IBM Research Hajfa

IBM Research Hajfa od wielu lat prowadzi kluczowe projekty badawcze z punktu widzenia rozwoju oferty IBM. Swoim zakresem obejmują one sektor zdrowia i nauk biologicznych, techniki weryfikacji, multimedia, aktywne zarządzanie, wyszukiwanie informacji, środowiska programowania, transformację biznesu oraz technologie optymalizacyjne. To największe laboratorium badawcze IBM poza Stanami Zjednoczonymi, zatrudniające ponad 500 specjalistów.
Politechnika Wrocławska rozpoczyna współpracę z IBM Research Hajfa
IBM Haifa Labs

IBM Haifa Labs w Izraelu

Specjaliści z Hajfy oraz naukowcy i studenci z Wrocławia utworzą od kilku do kilkunastu grup roboczych, które będą się skupiać na badaniu i rozwoju najnowszych technologii z obszaru cloud computingu, technologii modelowania oraz zagadnień optymalizacji. Dzięki współpracy firma będzie mogła prowadzić wspólne projekty badawcze z jedną z największych polskich uczelni technicznych, natomiast politechnika uzyska potencjalnego odbiorcę polskich innowacji.

Podpisanie umowy o współpracy to kolejne przedsięwzięcie realizowane w ostatnim czasie wspólnie przez IBM i Politechnikę Wrocławską. Od dwóch lat oba podmioty działają w ramach programu Wielozadaniowego Centrum ds. Cloud Computing (z ang. Multipurpose Cloud Computing Center). Jego celem jest nie tylko wsparcie procesu nauczania na politechnice, ale także oparcie wszystkich działań Centrum na rozwiązaniach klasy cloud computing .

Wysiłki te zostały docenione przez Komisję Europejską, która wyróżniła powołanie Wielozadaniowego Centrum ds. Cloud Computing jako najbardziej innowacyjny projekt edukacyjny w Europie w latach 2010-2011. Analizę na zlecenie komisji Europejskiej przeprowadził Danish Technological Institute, Centre for Policy and Business Analysis, Taastrup.