Połączenia wideo między użytkownikami Skype, Facebooka i Google Talk

Skype, Facebook i Google Talk są tylko jednymi z wielu systemów B2C do czatu wideo z którymi RealPresence Polycom CloudAxis umożliwi połączenie. RealPresence CloudAXIS to pakiet oprogramowania, który działa na platformie Polycom RealPresence w prywatnych chmurach korporacyjnych lub chmurach publicznych i zapewnia powszechny dostęp do współpracy wideo klasy korporacyjnej dowolnym firmom (B2B) lub konsumentom (B2C)
Połączenia wideo między użytkownikami Skype, Facebooka i Google Talk
Chmura pozwala uniezależnić się od platformy

Chmura pozwala uniezależnić się od platformy

Pakiet RealPresence CloudAXIS to propozycja dla partnerów Polycom i dostawców usług, którzy chcą zapewnić klientom nie samo “wideo jako usługę” (Video-as-a-Service, VaaS), ale “współpracę wideo jako usługę” (Video Collaboration-as-a-Service, VCaaS) poprzez dodanie takich funkcji, jak rejestrowanie, transmisja strumieniowa, konferencje wideo oraz narzędzia do współpracy (na przykład tablica interaktywna). Pakiet RealPresence CloudAXIS zapewnia też dodatkowe korzyści dużym przedsiębiorstwom z platformą RealPresence, które teraz mogą tworzyć prywatne chmury korporacyjne do współpracy wideo B2B i B2C.

“Dziś zaprezentowane rozwiązanie Polycom pozwoli naszym klientom zaoferować współpracę wideo klasy korporacyjnej dowolnemu użytkownikowi. Eliminujemy bariery na drodze do upowszechnienia współpracy wideo, umożliwiając klientom dodawanie każdego użytkownika przeglądarki do sesji wideo z zachowaniem najwyższej jakości, niezawodności i bezpieczeństwa” — powiedział Andy Miller, dyrektor generalny, Polycom. “Rozwiązania Polycom RealPresence CloudAXIS i bogaty zbiór naszych otwartych interfejsów API oferują firmom rozszerzoną zgodność operacyjną, pozwalając na budowanie skalowanych usług współpracy wideo, które zapewniają duże korzyści klientom i stwarzają nowe okazje do rozwoju”

“To co się powstrzymuje rozwój wideokonferencji w przedsiębiorstwach to brak łatwego w użyciu i uniwersalnego rozwiązania, które zapewniając bezpieczeństwo i niezawodność, umożliwiłoby kontakt z szerokim gronem odbiorców” – powiedział Zeus Kerravala, założyciel i główny analityk w ZK Research. “Polycom właśnie zaprezentował przełomowe rozwiązanie, które naszym zdaniem wyeliminuje wiele obecnych barier i znacznie przyspieszy wykorzystanie współpracy wideo.”

Pakiet RealPresence CloudAXIS składa się z globalnego katalogu, mechanizmu wykrywania obecności, klienta internetowego (obsługującego przeglądarki zgodne z HTML5) oraz elastycznego brokera zasobów, który dynamicznie przydziela kluczowe zasoby, takie jak przepustowość, bazy danych, sesje i media. Pakiet RealPresence CloudAXIS to rozszerzenie platformy RealPresence.

Polycom planuje udostępnić pakiet Polycom RealPresence CloudAXIS dostawcom usług i dużym przedsiębiorstwom w pierwszym kwartale 2013 r. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.polycom.co.uk.