Java EE teraz z obsługą HTML5

Java EE teraz z obsługą HTML5

Platforma Java EE 7 udostępnia skalowalną infrastrukturę, która ma ułatwić opracowywanie aplikacji w technologii HTML5, dzięki skróceniu czasu reakcji, zapewnienie dwukierunkowej komunikacji z technologią WebSockets oraz ułatwienie analizy i udostępniania danych z wykorzystaniem mechanizmów przetwarzania języka JSON. A także dzięki obsłudze znacznie większej liczby pracujących równocześnie użytkowników z wykorzystaniem asynchronicznych usług internetowych RESTful Web Services i specyfikacji JAX‐RS 2.0.

Java EE 7 zapewnia uproszczoną architekturę aplikacji, opartą na spójnej, zintegrowanej platformie. Pozwala też zmniejszyć ilość wielokrotnie używanych fragmentów kodu (boiler-plate code) poprzez stosowanie tzw. dependency injection i zasobów domyślnych. Zwiększa również zakres stosowania komentarzy w celu zwiększenia efektywności, a także przenośność aplikacji dzięki oferowanemu w standardzie klientowi usług internetowych RESTful.

Platforma Java EE 7 udostępnia nowe funkcje, w tym: dzielenie zadań wsadowych na łatwiejsze do zarządzania części w celu zapewnienia niezakłóconej obsługi aplikacji OLTP, łatwe definiowanie wielowątkowych zadań współbieżnych oraz oferowanie bogatego wyboru aplikacji transakcyjnych.

Więcej o nowej platformie dowiecie się klikając w źródło.