Gry wideo są pożyteczne dla dzieci

Alarmujące statystyki - jedno na pięcioro dzieci było nękane online (źródło: Kaspersky Lab)
Alarmujące statystyki - jedno na pięcioro dzieci było nękane online (źródło: Kaspersky Lab)

Według badania przeprowadzonego przez uniwersytet w Oxfordzie na prawie pięciu tysiącach dzieci, nasz dotychczasowy pogląd na gry wideo może okazać się błędny. Porównywano zachowania dzieci które w ogóle nie grają w gry z tymi, które spędzają z nimi różnorakie ilości czasu.

Jak wynika z badania, około 75 procent młodocianych Brytyjczyków zajmuje się grami wideo co najmniej raz dziennie. Najlepsze wyniki osiągali ci, którzy spędzali jedną godzinę dziennie z grami. Te dzieci okazywały się bardziej komunikatywne od reszty i skuteczniej nawiązywały relacje miedzy sobą. One też wydawały się najbardziej zadowolone ze swojego życia, miały mniej problemów emocjonalnych i wykazywały mniejszą nadpobudliwość.

Nadmiar gier może jednak szkodzić. Dzieci, które spędzały z grami więcej, niż trzy godziny dziennie, nie wykazywały cech wymienionych w powyższym akapicie. Naukowcy są zdania, że to przez to, że tak duża ilość grania odbierała tym dzieciom chęć do innych aktywności. Przyznają też, że by ferować konkretne wnioski, należy przeprowadzić dalsze badania.