Intel pracuje nad robotem domowej opieki zdrowotnej

Intel Labs China podpisał umowę z Meridian Medical Network, chińskim producentem oprogramowania medycznego. Na jej mocy przeprowadzone zostaną badania terenowe prototypu robota domowej opieki zdrowotnej.

Realizowany przez Intela i Meridian Medical Network projekt stanowi odpowiedź na globalny problem starzenia się społeczeństw, a w związku z tym rosnącej roli domowej opieki nad osobami starszymi. zdrowotnej. Prototyp wyposażono w interfejsy naturalne, czujniki mobilne, funkcję autonomicznej nawigacji, lokalizacji użytkownika oraz pomocy w nagłych wypadkach. Terenowe testy prototypu robota opieki domowej mają przyspieszyć innowacje w sektorze zarządzania ochroną zdrowia.

Dane opublikowane przez National Bureau of Statistics wykazały, że pod koniec 2014 roku w Chinach żyło 212 milionów ludzi powyżej 60. roku życia – stanowili oni 15,5 proc. ogółu ludności kraju. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa na znaczeniu zyskuje problem braku personelu w sektorze opieki społecznej oraz zdrowia. Roboty takie jak ten zaprojektowany przez Intela oraz Meridian mogłyby przejąć część zadań związanych z opieką i leczeniem osób starszych.

Prototyp robota domowej opieki zdrowotnej wyposażony został w szereg technologii Intela, w tym: Intel RealSense, inteligentnymi technologiami umożliwiającymi interakcję na linii człowiek-komputer oraz technologią nawigacji. Ponadto, robot został wyposażony w procesory Intel Core, platformę Intel Edison oraz zestaw narzędzi dla programistów Intel WebRTC. Rozwiązania zastosowane w prototypie:

  • Naturalna interakcja człowieka z robotem – możliwa dzięki funkcji rozpoznawania głosu. Prototyp robota może codziennie rozmawiać z użytkownikiem, by sprawdzać jego stan zdrowia. Dwa ekrany pozwalają na komunikowanie medycznych wskazówek oraz konsultacji zdrowotnych.
  • Mobilne czujniki oraz sterowanie robotem – czujniki kontrolne oraz funkcje analizy otoczenia, że robot może samodzielnie się poruszać
  • Lokalizacja użytkownika – możliwa dzięki technologii Intel RealSense. Dzięki wbudowanym kamerom 3D prototyp robota jest w stanie poruszać się przed użytkownikiem, wdrażać programy zarządzania zdrowiem oraz rejestrować nawyki seniora. Kamery pozwalają także na łączność z ekspertami i lekarzami udzielającymi zdalnych konsultacji.
  • Pierwsza pomoc – jeżeli robot zarejestruje parametry zdrowotne użytkownika bądź wskaźniki środowiska, takie jak wilgotność czy temperatura, jako odbiegające od normy, prototyp wezwie służby ratunkowe.
Źródło: Volvo
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.