Sieci społecznościowe pokazują, z kim się naprawę przyjaźnimy

Sieci społecznościowe od dawna fascynują socjologów. Sieci te w żadnym wypadku nie są losowe, ale też nie odzwierciedlają rzeczywistych powiązań międzyludzkich w pełni. A przynajmniej tak sądzono dotychczas. Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda przeanalizowali dziesiątki tysięcy profili z sieci społecznościowych. Połączyli je z  badaniami prowadzonymi na określonej grupie ludzi korzystających z sieci społecznościowych. I odnaleźli interesujący wzór.
facebook
facebook

Dzięki pracy Heather Mattie i jej zespołu z Harvarda, wydaje się, że odnaleziony został wzór w powiązaniach pomiędzy osobami w sieciach społecznościowych ujawniający siłę relacji w rzeczywistym świecie. W jaki sposób odkryto ten wzór? Badane były dwie grupy osób, korzystających z różnych sieci społecznościowych. Pierwsza badana grupa to ok. 70 tysięcy osób z 75 wiosek w Indiach. Socjolodzy z Harvarda uzupełnili dane zebrane z profili w sieciach społecznościowych o informacje zebrane w toku badania ankietowego, w którym ludzie byli bezpośrednio odpytywani przez badaczy na temat ich relacji z innymi. Następnie poddano analizie te dane doszukując się korelacji pomiędzy informacjami zebranymi zarówno z sieci społecznościowych jak i bezpośrednio.

Druga badana grupa to losowo dobrane 500 tysięcy osób – użytkowników telefonii komórkowej z nieujawnionego kraju europejskiego. Również w tym przypadku analizowano poziom interakcji, fizyczną odległość pomiędzy badanymi, całkowitą ilość czasu w poszczególnych interakcjach i wiele innych czynników.

Social Bow-Tie (socjalna sieć połączeń w kształcie muchy)
Struktura “muchy” w sieciach społecznościowych ujawnia nie tylko jakich masz znajomych, ale także jak blisko poszczególne osoby są ze sobą (fot. technologyreview).

Następnie zespół Heather Mattie zbadał strukturę obu sieci. Dla każdej pary osób zbudowana została sieć znajomych, która była wspólna dla obu osób, jak i sieć tych znajomych, których każda osoba z pary miała osobno. W efekcie po wizualizacji danych  naukowcy uzyskali strukturę która wygląda jak mucha (nie owad, a część odzieży zakładana zamiast krawata) – wykres u góry. Generalnie ludzie, którzy mieli więcej wspólnych znajomych byli ze sobą bliżej zżyci w realnym życiu. Wynik tej analizy jest potwierdzeniem słów opublikowanych w 1969 roku przez Marka Granovettera amerykańskiego socjologa, który w swojej pracy pracę pt. “Siła słabych więzi” postawił hipotezę, że im silniejszy jest związek pomiędzy dwojgiem ludzi, tym większa część ich znajomych jest wspólna.

Natomiast interesujące są konsekwencje tego odkrycia. Analiza połączeń w sieciach społecznościowych może ujawnić siłę rzeczywistych powiązań pomiędzy ludźmi. Wystarczy po prostu spojrzeć na struktury sieci każdego z profili i znaleźć te, w których znajdziemy najwięcej wspólnych znajomych. Wzór sprawdza się dla sieci o dowolnej wielkości twierdzi Mattie i jej zespół. Praca ta pokazuje, że analiza danych z sieci społecznościowych może ujawniać więcej informacji o ludziach, niż oni sami zdecydowaliby się kiedykolwiek ujawnić. Praca zespołu Heather Mattie sugeruje, że kształt twojej sieci społecznej ujawnia nie tylko przyjaciół, ale także siłę poszczególnych powiązań. Nie każdy może być z tego zadowolony. | CHIP.