Jeden login do banków i urzędów

Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, oraz niektórych innych ustaw. Innym słowy przyjął ustawę, której rezultatem będzie utworzenie tzw. Węzła Krajowego. Dostęp do e-usług administracji publicznej będzie możliwy za pomocą jednego loginu.

Wspomniany Węzeł Krajowy to rozwiązanie techniczne, które umożliwi potwierdzanie tożsamości osób korzystających z usług administracji państwowej świadczonych drogą elektroniczną. Węzeł Krajowy ma zapewnić wygodny dostęp dzięki jednemu loginowi i jednemu hasłu. Jednocześnie Węzeł Krajowy ma łączyć się z  Węzłem Transgranicznym, który pozwoli obywatelom Unii Europejskiej na potwierdzanie swojej tożsamości w usługach online innych krajów niż macierzysty. Ustawa dotyczy także „mDokumentów”, czyli rządowej aplikacji do przechowywania dokumentów tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna) w aplikacji na smartfonach.

O pracach nad ukończeniem Węzła Krajowego donosiła urzędująca wówczas Anna Streżynska:

https://www.facebook.com/StrezynskaAnna/posts/939324606226883

Proces legislacyjny trwał ponad osiem miesięcy. Pytanie, jak długo potrwa wdrożenie w życie jednego loginu i jednego hasła.