ACTA 2: przepisy zahamują rozwój nowych technologii w Europie?

Sześć organizacji sektora cyfrowego z państw tzw. Trójmorza skierowało list otwarty skierowany do premierów Polski, Czech, Słowacji, Litwy, Estonii i Rumunii, aby rządy tych krajów zablokowały kontrowersyjne zmiany w prawie autorskim (tzw. ACTA 2). Wśród sygnatariuszy listu jest polski Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT (ZIPSEE Cyfrowa Polska), który reprezentuje m.in. takie firmy jak Samsung, Sony, Canon, Google i Hewlet Packard. Importerów i producentów, wprowadzenia nowych przepisów może zahamować rozwój nowych technologii w Europie. Podobny list wystosowało niedawno też 54 innych europejskich organizacji pozarządowych. W tej chwili nowym przepisom przygląda się Rada Europejska, która podejmie decyzję po 3 spotkaniach ministrów państw członkowskich Unii Europejskiej z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Europarlamentu.
ACTA 2: przepisy zahamują rozwój nowych technologii w Europie?

— Ze szczególnie dużym niepokojem przyglądamy się dotychczasowym pracom nad projektem Dyrektywy w sprawie prawa autorskiego na Jednolitym Rynku Cyfrowym — czytamy w liście do szefów rządów. — Zachowując głęboki szacunek dla prywatności, twórców oraz ich słusznych praw, należy zwrócić uwagę na to, że państwa członkowskie, przy minimalnym obciążeniu regulacjami, powinny mieć prawo do utrzymywania lub rozszerzania możliwości łatwego korzystania przez przedsiębiorców z eksploracji tekstu i danych (TDM – text and data mining), do których mają legalny dostęp, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowych licencji. Jednak obecny zapis w Dyrektywie utrudniał by TDM i w konsekwencji również rozwój gospodarki opartej na danych i sztucznej inteligencji w Europie. Co więcej, wprowadzenie wyjątku TDM ograniczonego jedynie do niektórych instytucji naukowych uderzy w kraje członkowskie, zwłaszcza te należące do krajów Trójmorza, które chętnie wybierane są przez międzynarodowe koncerny do lokowania Centrów R&D (badawczo-rozwojowych przyp. redakcji).

Więcej:ACTA 2