Wiemy, jak głosowali polscy europosłowie w sprawie ACTA 2

Eurodeputowani PiS i PSL zagłosowali przeciw nowym przepisom. Za europejską reformą prawa autorskiego zagłosowało 7 posłów PO: Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Danuta Hübner, Julia Pitera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura (później zmienił swój głos) i Bogdan Zdrojewski. Za był też Kazimierz Ujazdowski (niezrzeszony). Przeciwko dyrektywie zagłosowało 4 deputowanych PO: Michał Boni, Adam Szejnfeld, Róża Thun oraz Danuta Jazłowiecka, a także Lidia Geringer de Oedenberg i Adam Gierek z SLD. Pozostali posłowie obu tych ugrupowań nie wzięli udziału w głosowaniu bądź wstrzymali się od głosu.
Wiemy, jak głosowali polscy europosłowie w sprawie ACTA 2

AKTUALIZACJA: Europoseł Marek Plura skorygował swój głos kilka godzin po głosowaniu.

Dyrektywa wchodzi w życie 12 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Od tego dnia kraje członkowskie będą miały 2 lata na przystosowanie prawa krajowego do nowych przepisów. Jeśli któryś kraj członkowski tego nie zrobi, Komisja Europejska może zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu o nałożenie kary finansowej.

Dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym jest zwana potocznie jako “ACTA 2” i budzi kontrowersje. Internauci biorący udział w protestach zwracają uwagę, że nowe przepisy mogą prowadzić do ograniczenia wolności wypowiedzi w internecie. W ostatnią sobotę na ulicach 91 europejskich miast protestowały tysiące internautów. Za zmianami optowała część artystów, organizacje zarządzające prawami autorskimi i wydawcy. | CHIP