Facebook odmawia przyjęcia pozwu w języku polskim

Społeczna Inicjatywa Narkopolityki, wspierana przez fundację Panoptykon, złożyła w maju pozew przeciwko Facebook Ireland Limited o ochronę dóbr osobistych. Sprawę zgodził się rozpatrzeć polski sąd. Tymczasem Facebook odmówił przyjęcia pozwu w języku polskim twierdząc, że dokument został sporządzony w języku dla pozwanego niezrozumiałym, a “nie ma w swoim zespole procesowym pracowników mówiących po polsku”. Serwis powołuje się przy tym na unijne przepisy, które umożliwiają mu odebranie przesyłki sądowej, jeśli dotyczy ona dokumentów sporządzonych w języku obcym.
Facebook logo
Facebook logo

Fundacja Panoptykon informując o tym fakcie na swoje stronie przytomnie zauważyła, że Facebook nie ma tego problemu obsługując konta polskich internautów. O dziwo, deklarowana nieznajomość języka polskiego nie przeszkadza też obsłudze serwisu w cenzurowaniu treści publikowanych w języku polskim.

[banner slot=”text”]

SIN wraz z fundacją zabiegają nie tylko o to, by Facebook zaakceptował pozew w języku polskim, ale także by rozprawa toczyła się po polsku. Panoptykon przypomina, że w podobnych sprawach sądy niemieckie przyjęły założenie, że skoro serwisy takie jak Twitter i Facebook nie mają problemu w świadczeniu usług w języku niemieckim, to postępowanie sądowe również może się w nim toczyć.

Przyczynę pozwu znajdziecie w naszym wcześniejszym tekście:

Facebook przed polskim sądem