Facebook przeczyta ci w myślach

Portal Marka Zuckerberga pracuje nad technologią, która pozwoli tworzyć notatki tylko za pomocą myśli. Urządzenie miałoby umożliwić tworzenie tekstów z szybkością nawet 100 słów na minutę. Projekt jest rozwijany w ramach prac nad okularami do rozszerzonej rzeczywistości, którym zajmuje się Facebook Reality Labs. Pomysł opiera się na opublikowanym 30 lipca w czasopiśmie Nature badaniu naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego. Amerykańskim uczonym udało się z 83-procentową precyzja zdekodować i zinterpretować sygnały z mózgu chorych na epilepsję, których leczono z użyciem elektrod wszczepianych w okolice płata potylicznego, gdzie znajduje się ośrodek mowy. Facebook chce wykorzystać tę technologię w specjalnych goglach, które nie będą wymagały zabiegu chirurgicznego. Do nieinwazyjnego wykrywania zmian w neuronach (a konkretnie, poziom tlenu) można wykorzystać m.in. światło o długości fali bliskiej podczerwieni. Jednak zdaniem Facebooka, nie należy się spodziewać, aby ta technika była tak precyzyjna jak inwazyjne metody odczytu, i należy spodziewać się raczej rozpoznawania pojedynczych słów, za pomocą których można będzie np. wydawać polecenia takie jak “cofnij”, “usuń”, czy “wyślij”.
Facebook przeczyta ci w myślach

Nad interfejsem mózg-komputer pracuje też założona przez Elona Muska firma Neuralink.

Neuralink pokazał w San Francisco interfejs mózg-komputer