Polska – USA: podpisanie deklaracji dotyczącej 5G

Kancelaria premiera opublikowała tekst “Wspólnej deklaracji Polski i USA na temat 5G” podpisanej przez premiera Polski i wizytującego nasz kraj wiceprezydenta USA. W dokumencie, poza oczywistymi deklaracjami dotyczącymi bezpieczeństwa i wzajemnej współpracy jest powołanie się na tzw. Praskie Propozycje. Wspomniane propozycje to efekt dwudniowej Praskiej Konferencji nt. Bezpieczeństwa 5G, jaka miała miejsce wiosną tego roku. W dokumencie podsumowującym tę konferencje znalazł się np. taki zapis: „Trzeba brać pod uwagę ryzyko wpływu państw trzecich, szczególnie dostarczycieli (technologii), zwłaszcza zaś ich model rządów i brakujące umowy o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa” oraz zalecenia, by państwa zamawiające elementy infrastruktury 5G miały pełne informacje o pochodzeniu absolutnie wszystkich jej elementów. 
Polska – USA: podpisanie deklaracji dotyczącej 5G

Stąd w deklaracji umieszczenie trzech pytań, na które odpowiedzieć powinien sobie każdy zamawiający:

1) Czy dostawca jest kontrolowany przez obcy rząd bez możliwości odwołania się do niezawisłego sądu;
2) Czy dostawca ma przejrzystą strukturę własności; oraz
3) Czy dostawca, w swojej historii, wykazywał się etycznym postępowaniem korporacyjnym oraz, czy podlega on porządkowi prawnemu, w który zapewnia przejrzystość działalności firm.

Wprawdzie podczas praskiej konferencji w żadnym z oficjalnych wystąpień nie było mowy o chińskich firmach, to jednak w kuluarowych dyskusjach nazwa Huawei podobno pojawiała się nader często. Podobnie jak Kartagina w mowach Katona Starszego.

[banner slot=”text”]

Zachodnie media np. agencja Reuters już kilka dni temu sugerowały, że podobna deklaracja zostanie podpisana. Przy okazji cytując słowa wiceprezydenta Mike’a Pence’a:

Jak powiedziałem prezydentowi Dudzie, jesteśmy wdzięczni za jego zaangażowanie we wzmacnianie fundamentów państwa prawa w Polsce.

Cytowany przez Reutersa Pence powiedział również, że Waszyngton jest bliski podjęcia decyzji o włączeniu Polski do krajowego programu bezwizowego, dodając, że jest to “kwestia tygodni”.
Czy w takim razie tytuł artykułu z Gazety Wyborczej “Cena za wizy do USA: sieć 5G w Polsce nie dla Huawei?” należy uznać za profetyczny?

WARTO PRZECZYTAĆ:

USA kontra Huawei

Więcej:5gHuaweiusa