Projekt dotyczący poziomu pola elektromagnetycznego trafi do konsultacji społecznych

Projekt rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zostanie poddany konsultacjom społecznym. W uzasadnieniu czytamy:
5G

Digital network connection lines of 5G, Downtown Bangkok City, Thailand. Financial district and business centers in futuristic technology background in smart city concept.

Harmonizacja dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego (PEM) do wartości zgodnych z zaleceniem Rady 1999/519/WE z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia narażenia ogółu ludności na pola elektromagnetyczne (od 0 Hz do 300 GHz) pozwoli uniknąć scenariusza, w którym w ciągu najbliższych 2-3 lat obecna konfiguracja sieci nie będzie w stanie obsłużyć prognozowanego ruchu, a na obszarach wiejskich pojemność istniejących sieci zacznie wyczerpywać się w najbliższych miesiącach. Harmonizacja dopuszczalnych poziomów PEM umożliwi zastosowanie sieci mikro- i pikokomórek, dzięki czemu budowa sieci mobilnej następnej generacji będzie w ogóle możliwa.

Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego obliczył, że średnie miesięczne użycie danych w mobilnym internecie w kraju wzrośnie do 2025 r. prawie 25-krotnie, z 3,5 GB/SIM do 85 GB/SIM.

W uzasadnieniu napisano również, że to oznacz, iż za dwa, trzy lata sieci mobilne nie będą w stanie obsłużyć rosnącego zapotrzebowania na transmisję danych, niemożliwe będzie również wdrożenie na szeroką skalę sieci nowej generacji, czy też dalsze rozbudowywanie infrastruktury w obecnych standardach. To z kolei wymaga określenia dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego generowanego przez infrastrukturę komórkową. W Polsce mamy bowiem przepisy, które określają bardzo niski poziom PEM. Polskie standardy odbiegają nawet stukrotnie od przyjętych uregulowań w zdecydowanej większości państw. Wynika to m.in. z faktu, że standardy natężenia pola elektromagnetycznego ustalono jeszcze przed powstaniem infrastruktury telefonii komórkowej i mniejsza niż obecnie wiedzą na temat pól elektromagnetycznych.

Treść projektu oraz uzasadnienie znajdziecie na stronie legislacja.rcl.gov.pl

WARTO PRZECZYTAĆ:

W Krakowie protesty przeciwko sieci 5G

Więcej:5g