5G

Projekt dotyczący poziomu pola elektromagnetycznego trafi do konsultacji społecznych

Projekt rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zostanie poddany konsultacjom społecznym. W uzasadnieniu czytamy:

Harmonizacja dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego (PEM) do wartości zgodnych z zaleceniem Rady 1999/519/WE z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia narażenia ogółu ludności na pola elektromagnetyczne (od 0 Hz do 300 GHz) pozwoli uniknąć scenariusza, w którym w ciągu najbliższych 2-3 lat obecna konfiguracja sieci nie będzie w stanie obsłużyć prognozowanego ruchu, a na obszarach wiejskich pojemność istniejących sieci zacznie wyczerpywać się w najbliższych miesiącach. Harmonizacja dopuszczalnych poziomów PEM umożliwi zastosowanie sieci mikro- i pikokomórek, dzięki czemu budowa sieci mobilnej następnej generacji będzie w ogóle możliwa.

Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego obliczył, że średnie miesięczne użycie danych w mobilnym internecie w kraju wzrośnie do 2025 r. prawie 25-krotnie, z 3,5 GB/SIM do 85 GB/SIM.

W uzasadnieniu napisano również, że to oznacz, iż za dwa, trzy lata sieci mobilne nie będą w stanie obsłużyć rosnącego zapotrzebowania na transmisję danych, niemożliwe będzie również wdrożenie na szeroką skalę sieci nowej generacji, czy też dalsze rozbudowywanie infrastruktury w obecnych standardach. To z kolei wymaga określenia dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego generowanego przez infrastrukturę komórkową. W Polsce mamy bowiem przepisy, które określają bardzo niski poziom PEM. Polskie standardy odbiegają nawet stukrotnie od przyjętych uregulowań w zdecydowanej większości państw. Wynika to m.in. z faktu, że standardy natężenia pola elektromagnetycznego ustalono jeszcze przed powstaniem infrastruktury telefonii komórkowej i mniejsza niż obecnie wiedzą na temat pól elektromagnetycznych.

Treść projektu oraz uzasadnienie znajdziecie na stronie legislacja.rcl.gov.pl

WARTO PRZECZYTAĆ:

W Krakowie protesty przeciwko sieci 5G

1
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.