SGGW straciła laptop z danymi tysięcy studentów

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 14 listopada wpisem na swojej stronie głównie poinformowała, że skradziony został laptop używany przez jednego z pracowników uczelni. Na komputerze znajdowały szczegółowe dane studentów: numery PESEL, dowodów osobistych, paszportów, adresy zamieszkania i wiele innych. Do kradzieży doszło 5 listopada. W komunikacie brak informacji, czy osoby, których dane mogły się znaleźć na skradzionym komputerze zostały poinformowanie niezwłocznie, czy osiem dni po zdarzeniu. Dane dotyczą nie tylko obecnych studentów, ale też wszystkich osób, które w ostatnich latach uczestniczyły w procesie rekrutacyjnym na SGGW.
SGGW
SGGW

W dniu 5 listopada 2019 r.  miało miejsce zdarzenie kradzieży komputera przenośnego użytkowanego przez jednego z pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Na dysku tego komputera znajdowały się dane osobowe przetwarzane w trakcie postępowań rekrutacyjnych w ostatnich latach na studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Administrator Danych Osobowych nie może wykluczyć, iż w wyniku tego incydentu nieznane osoby uzyskały dostęp do Pani/Pana danych osobowych, przez co doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Na dysku komputera znajdowały się dane osobowe kandydatów obejmujące m.in.: dane identyfikacyjne – imię, drugie imię, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, pesel, płeć, narodowość, obywatelstwo, adres zamieszkania, seria i numer dowodu/paszportu, seria i numer dowodu osobistego, ukończona szkoła średnia, miejscowość szkoły średniej, nr telefonu komórkowego i stacjonarnego, rok ukończenia szkoły średniej, numer i data świadectwa ukończenia szkoły średniej, organ wydający świadectwo, rok matury i data świadectwa maturalnego, organ wydający świadectwo maturalne, wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym, ukończone studia, ukończona uczelnia, ukończony kierunek studiów, ocena na dyplomie, średnia ze studiów, kierunek studiów o który kandydat się ubiega, dane szkoły średniej, informacja o zakwalifikowaniu na studia, punkty kwalifikacyjne kandydata, zbieżność kierunku studiów ukończonego z tym o który się kandydat ubiega.
Fragment komunikatu opublikowanego przez SGGW

Studenci zostali poinformowani e-mailami, ale uczelnia nie precyzuje, w jaki sposób poinformowała osoby, które brały udział w rekrutacji “w ostatnich latach”, a ostatecznie nie studiują na SGGW.

Dane, które znalazły się na laptopie mogą umożliwić wyrobienie dowodu kolekcjonerskiego, zaciągnięcie chwilówki, wyłudzenie świadczenia zdrowotnego itp.

Pracownikom SGGW, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo przechowywanych informacji, polecamy nasz tekst: “Szyfrowanie danych nie ma sensu?” | CHIP