Amazon najlepszy w unikaniu podatków

Amazon najskuteczniej unika podatków, to wynik raportu brytyjskiej organizacji Fair Tax Mark, zajmującej się analizowaniem rynku pod kątem realizowania obowiązku podatkowego. Jak możemy przeczytać na stronie organizacji “To jedyny tego rodzaju program w Wielkiej Brytanii, wypełniający lukę między odpowiedzialnością przedsiębiorstw a szerszym ruchem sprawiedliwości podatkowej.”
Amazon
Amazon

Tym razem na celowniku stowarzyszenia znalazła się “Krzemowa szóstka” (Silicon Six), czyli największe globalne firmy z branży IT. Poza Amazonem Fair Tax Mark sprawdziło, jak z obowiązków podatkowych wywiązują się Facebook, Google, Netflix, Apple i Microsoft.

Według organizacji mistrzostwo w unikaniu płacenia podatków osiągnął Amazon, ale każda z wymienionych firm ma “coś za uszami”. Według autorów raportu podatek dochodowy od osób prawnych płacony przez firmy z Krzemowej Szóstki jest znacznie niższy niż się powszechnie uważa. W latach 2010–2019 różnica między oczekiwanymi podatkami wynikającymi z podstawowej stawki a faktycznie odprowadzonymi wyniosła 155,3 mld dol. Autorzy sugerują, że większość oszczędności podatkowych dotyczy przychodów uzyskanych poza Stanami Zjednoczonymi, biorąc pod uwagę, że zagraniczne bieżące obciążenie podatkowe stanowiło zaledwie 8,4% zidentyfikowanych zysków zagranicznych w latach 2010–19. Zyski są nadal przenoszone do rajów podatkowych, zwłaszcza na Bermudy, Irlandię, Luksemburg i Holandię.

Pod względem rankingu żadna z sześciu firm nie jest przykładem odpowiedzialnego postępowania podatkowego. Jednak stopień nieodpowiedzialności i wniesiony wkład podatkowy są różne. Amazon zapłacił w tym dziesięcioleciu zaledwie 3,4 miliarda dolarów podatku dochodowego, podczas gdy Apple zapłacił 93,8 miliarda dolarów, a Microsoft 46,9 miliarda dolarów. Jest to oszałamiająca różnica, zwłaszcza że przychody Amazon w tym okresie przekroczyły przychody Microsoftu o prawie 80 miliardów dolarów.
Fragment raportu Fair Tax Mark. 

Zgodnie z danymi zebranymi przez Fair Tax Mark Amazon w latach 2010-2019 zapłacił zaledwie 3,4 miliarda dolarów podatku dochodowego. Zapłacony w ostatniej dekadzie przez tę firmę podatek stanowił 12,7 proc. zysku, mimo że federalna podstawowa stawka podatku w Stanach Zjednoczonych wynosiła 35 proc. (obowiązujący w takiej wysokości przez siedem lat z ośmiu, których dotyczył audyt). Autorzy podkreślają, że dzięki takiej optymalizacji podatkowej Amazon zwiększa swoją przewagę rynkową, często kosztem małych, bardziej odpowiedzialnych społecznie lokalnych przedsiębiorstw.

Nieźle radzi sobie też Facebook. W przypadku tego giganta social mediów zapłacony w ostatniej dekadzie podatek wyniósł raptem 10,2 proc. od wypracowanego zysku. Facebook w ciągu ostatnich dziesięciu lat odprowadził raptem 5-proc. podatku na rzecz krajów, w których funkcjonuje.

WARTO PRZECZYTAĆ:

Unia chciałaby skuteczniej opodatkować gigantów IT