Współpraca Chin i Rosji się zacieśnia. Tym razem celem jest baza na Księżycu

Postawienie bazy na Księżycu z pewnością przyświeca kilku krajom o kosmicznych aspiracjach, choć fakt, że Chiny i Rosja zamierzają współpracować w tej kwestii wydaje się dość zaskakujący. W ten sposób ma zostać zrealizowany projekt Międzynarodowej Księżycowej Stacji Badawczej.
Współpraca Chin i Rosji się zacieśnia. Tym razem celem jest baza na Księżycu

Plany zostały ujawnione w czasie konferencji Global Space Exploration organizowanej w Sankt Petersburgu. Z przedstawionych informacji nie wynika jednak, by projekt miał ograniczać się wyłącznie do dwóch wymienionych krajów. Wręcz przeciwnie, mówi się o jego międzynarodowym charakterze. Wiadomo natomiast, iż Międzynarodowa Księżycowa Stacja Badawcza będzie rozwijana oddzielnie od amerykańskiej placówki, która miałaby stanąć na Srebrnym Globie w ramach programu Artemis.

Czytaj też: Teleskop na Księżycu? NASA chce wykorzystać jego ciemną stronę

Wu Yanhua, zastępca szefa Chińskiej Narodowej Agencji Kosmicznej, przedstawił w czasie swojego wystąpienia cele naukowe, wykorzystywane struktury, planowane fazy rozwoju oraz zakres współpracy w ramach całego przedsięwzięcia. Przedstawiciel CNSA wypowiedział się nawet na temat umieszczenia pierwszych Chińczyków na powierzchni naszego naturalnego satelity. Z jego słów wynika, że konkretna data nie jest jeszcze znana, ponieważ Chiny skupiają się przede wszystkim na ukończeniu swojej stacji kosmicznej.

Baza na Księżycu miałaby powstać z udziałem dwóch krajów założycielskich: Rosji i Chin

Jeśli chodzi natomiast o budowę Międzynarodowej Księżycowej Stacji Badawczej, to kluczowe role mają w niej odegrać chińskie misje Chang’e-4, -6 i -7 oraz rosyjskie Łuna 25, 26 i 27. W grę wchodzą też działania organizowane przez kraje partnerskie, jednak w tym przypadku trudno mówić o konkretach. Działania Rosjan i Chińczyków w ramach pierwszego etapu realizacji projektu mają się odbywać w latach 2021-2025.

W drugiej fazie, podzielonej na dwa mniejsze etapy, przypadające na lata 2026-30 oraz 2031-35, ma dojść do przetestowania nowych technologii, transportu próbek na Ziemię oraz dostarczenia wielkogabarytowych materiałów na powierzchnię Księżyca. W tym miejscu najważniejszą rolę mają odegrać misje Chang’e-8 i Luna 28 oraz hipotetyczne misje prowadzone przez inne agencje kosmiczne.

Czytaj też: Chińska agencja kosmiczna ma coraz śmielsze plany. O co chodzi tym razem?

Etap eksploracji Międzynarodowej Księżycowej Stacji Badawczej ma przypaść po 2036 roku i właśnie wtedy powinny być możliwe załogowe misje w obrębie placówki. Co ciekawe, nie wiadomo jeszcze, gdzie zostanie zlokalizowana stacja. Na konferencji mówiono jednak o miejscach takich jak krater Aristarchus, Marius Hills oraz krater Amundsen. Pierwsze umowy związane z realizacją opisywanego przedsięwzięcia zostały podpisane z udziałem Rosji i Chin w marcu tego roku. Obecnie możemy oczekiwać prezentacji kolejnych krajów partnerskich, które zechcą wziąć udział w kolonizacji Księżyca.