Fragmenty DNA niczym Borg ze Star Treka. Naukowcy znaleźli niezwykłe elementy

Jeśli pamiętacie Star Treka, to być może kojarzycie Borgów będących cyborgami posiadającymi cechy wielu różnych ras. Badanie dostępne na łamach bioRxiv odnosi się natomiast do fragmentów DNA, które naukowcy określili mianem Borgów.
Fragmenty DNA niczym Borg ze Star Treka. Naukowcy znaleźli niezwykłe elementy

Pierwszy z tych fragmentów został znaleziony w błocie zebranym z podwórka geomikrobiolog Jill Banfield z Uniwersytetu Kalifornijskiego. Naukowiec zajmowała się wtedy analizami poświęconymi identyfikacji wirusów, które prowadzą do zakażeń u jednokomórkowców zwanych archeonami.

Czytaj też: Masa chromosomów ujawniona – wielki przełom w genetyce

Banfield i jej współpracownicy natrafili na strukturę DNA składającą się z prawie miliona par zasad, co jest bardzo wysokim wynikiem. W ramach dalszych analiz badacze rozumieli, że ponad połowa genów była nowa. Co więcej, na końcu każdej nici znajdowały się “lustrzane” sekwencje, a cała struktura wykazywała zdolność do samoreplikacji.

Fragmenty DNA objęte badaniami okazały się zaskakująco duże

I choć nie do końca wiadomo, czym są te struktury, to naukowcy zaliczają je do tzw. elementów pozachromosomalnych. Te są zazwyczaj stosunkowo duże i mają zdolność do samoreplikacji, co budzi skojarzenia ze strukturami znalezionymi w badanych próbkach. Mogą również występować wewnątrz lub na zewnątrz jądra komórkowego, czego przykładem są między innymi plazmidy.

Czytaj też: Potrafią przekształcić metan w metanol. Wszystko w temperaturze pokojowej

Tym co odróżnia “Borgi” jest jednak ich wielkość. Mogą bowiem osiągać rozmiary wynoszące nawet 1/3 wielkości mikrobów, w których się znajdują. Badania wykazały, że mają one wiele wspólnych cech z archeonami z rodzaju Methanoperedens, które utleniają metan. Istnieje więc możliwość, by opisywane struktury były ściśle powiązane z tymi mikrobami. Być może to właśnie one warunkują ich zdolność do utleniania metanu, co byłoby szczególnie przydatne w kontekście badań związanych z usuwaniem tego gazu cieplarnianego z atmosfery.