Powstał materiał, który czuje i dostosowuje się do środowiska. Jak go wykorzystać?

Przedstawiciele uniwersytetów w Missouri i Chicago zaprojektowali materiał, który może wyczuwać otaczające go bodźce i się do nich dostosowywać. Jego twórcy opisali swoje dokonania na łamach Nature Communications.
Powstał materiał, który czuje i dostosowuje się do środowiska. Jak go wykorzystać?

Jest to jeden z tzw. metamateriałów, czyli posiadających właściwości, które nie są obecne w naturalnie występujących materiałach. Jest on w stanie wyczuwać to, co dzieje się wokół i reagować na te bodźce. Kluczową rolę odgrywa w tym przypadku układ przetwarzający informacje. Z kolei dzięki energii elektrycznej możliwy jest ruch materiału i zmiana jego formy.

Czytaj też: Żywy biotusz – naukowcy stworzyli nowy rodzaj materiału, który potrafi się sam regenerować

Ten nowy metamateriał mógłby być wykorzystywany w dronach oraz strukturach stealth w lotnictwie. Jak wyjaśniają twórcy, stworzony przez nich materiał jest w stanie podejmować decyzje bez ingerencji człowieka. Ich publikacja wyjaśnia, że jest on zbudowany z elementów piezoelektrycznych, które podlegają kontroli za sprawą obwodów elektrycznych.

Nowy metamateriał mógłby znaleźć zastosowanie w przemyśle kosmicznym i lotnictwie, ale nie tylko

Możemy wykorzystać ten materiał w technologii stealth w przemyśle lotniczym poprzez zintegrowanie materiału ze strukturami lotniczymi. Może on pomóc kontrolować i zmniejszać hałasy emitowane przez samolot, takie jak wibracje silnika, co może zwiększyć jego wielofunkcyjne możliwości.Guoliang Huang, jeden z członków zespołu badawczego

Czytaj też: Ten akustyczny metamateriał blokuje do 94% hałasu, ale przepuszcza powietrze

Jak wynika z dalszych planów naukowców stojących za projektem, zamierzają oni teraz przetestować i wykorzystać swój metamateriał w rzeczywistym środowisku. Jeśli tego typu próby zakończą się pomyślnie, to w grę wchodzi więcej potencjalnych zastosowań. Poza przemysłem lotniczym i kosmicznym badacze mówią między innymi o wykorzystaniu go w opiece zdrowotnej i produkcji.