Japońskim naukowcom udało się wyizolować nowy szczep bakterii, który do niedawna nie przeżyłby w laboratorium

Na świecie istnieje ogromna liczba bakterii, która nie jest w stanie przetrwać i rozwijać się poza organizmem odpowiedniego gospodarza lub poza bardzo ściśle określonymi warunkami środowiska naturalnego. To z kolei sprawia, że wszelkiego rodzaju badania, czy też nawet identyfikacja tych gatunków, jest technicznie dość trudna. Naukowcy z Uniwersytetu w Tokio znaleźli jednak sposób na wyizolowanie tego rodzaju bakterii.
nowy-szczep-bakterii

nowy-szczep-bakterii

Mowa o zespole doktora Takemury z Tokyo University of Science, który z powodzeniem wyizolował nowy szczep bakterii z grupy kandydackiej, Candidatus phylum Dependentiae. Próbki pobrane z uniwersyteckiego stawu przeżyły transport do laboratorium, gdzie aktualnie czują się bardzo dobrze. O ile bakterie w ogóle mogą czuć się dobrze.

Rozwój dziedziny metagenomiki – badania materiału genetycznego z próbek środowiskowych – zrewolucjonizował sposób, w jaki obserwujemy i odkrywamy nowe gatunki. Wiele bakterii nie może być samodzielnie hodowanych w laboratorium.

Czasami jest to spowodowane nieodpowiednim podłożem, czasem tym, że niektóre gatunki rozwijają się tylko i wyłącznie w społecznościach wielogatunkowych (nasz mikrobiom jest tego świetnym przykładem), a czasem dzieje się tak, że niektóre bakterie są ściśle związane z organizmem swojego żywiciela. Tak jak w przypadku Candidatus phylum Dependentiae.

Nowy szczep bakterii znaleziony w stawie

Na początku pobraliśmy próbki z parku Risoukai w kampusie Noda w TUS w celu wyizolowania gigantycznego wirusa poprzez badanie go przy użyciu gospodarza laboratoryjnego ‘Vermamoeba vermiformis’. Jednak w trakcie tego procesu przypadkowo odkryliśmy tę rzadką bakterię, która również zakaża Vermamoeba

Aby wyizolować nowy szczep, dr Takemura najpierw wyhodował próbkę uzyskaną ze stawu w parku Risoukai, a następnie dodał ją do kultury Vermamoeba. Po kilkudniowej hodowli, kultura bakteryjna była gotowa do badań.

Czytaj również: Bakteria produkuje najsilniejszy naturalny klej. Właśnie doczekał się ważnego usprawnienia

Odkryliśmy, że szczep Noda2021 składa się z 1 222 284 par zasad z około 38,3% zawartością guaniny i cytozyny (GC) oraz 1287 genów. Następnie przeprowadziliśmy molekularną analizę filogenetyczną 16S rRNA szczepu i stwierdziliśmy, że jest on stosunkowo zbliżony do jednego z pozostałych wyizolowanych do tej pory szczepów Candidatus phylum Dependentiae, „Vermiphilus pyriformis”– wyjaśnia dr Takemura.

Izolacja tego nowego szczepu Candidatus phylum Dependentiae z pewnością pogłębi nasze zrozumienie tej ciekawej grupy bakterii. Według dr Takemury:

Ta bakteria znajduje się na pograniczu gigantycznych wirusów i mikrobakterii, więc spodziewamy się, że dostarczy użytecznych i unikalnych informacji na temat pochodzenia i pozycji ekologicznej obu tych grup.