Ziemia czy pokrywająca ją woda: co było pierwsze w naszym układzie?

Do dość zaskakujących wniosków doszli autorzy badania opublikowanego niedawno na łamach Nature Astronomy. Ich celem było uzyskanie odpowiedzi związanych z pochodzeniem wody na Ziemi.
Ziemia czy pokrywająca ją woda: co było pierwsze w naszym układzie?

Ziemia, tutejsze życie oraz woda wydają się tworzyć nieodłączny trójkąt. Pewne wątpliwości wzbudza natomiast kwestia pochodzenia tej wody. Jérôme Aléon i jego współpracownicy postanowili wyjaśnić, czy H2O była w Układzie Słonecznym jeszcze przed narodzinami naszej planety czy może trafiła tutaj już po tych wydarzeniach. W tym celu badacze przeprowadzili analizy skupiające się na izotopach wody w meteorycie pochodzącym z pierwszych etapów istnienia Układu Słonecznego.

Czytaj też: 2020 XL5 – nowa towarzyszka Ziemi. Zostanie z nami przez 4000 lat

Skąd w ogóle wziął się ten fragment kosmicznej skały? Efremovka, bo tak go nazwano, został znaleziony w Kazachstanie w 1962 roku. Jego skład sugeruje, że meteoryt ten pochodzi sprzed około 4,57 mld lat. Naukowcy dokonali jego analizy korzystając ze specjalnie opracowanej w tym celu techniki. Wykorzystali bowiem zogniskowaną wiązkę jonów do zidentyfikowania i zbadania wszystkich minerałów znajdujących się w próbce, a następnie porównali wyniki z ośmioma ziemskimi materiałami zawierające wodę. Zbadali też stosunek izotopów wodoru w meteorycie Efremovka. Aléon i reszta zespołu doszli do wniosku, iż rzeczone izotopy pasują do izotopów wody występujących obecnie na Ziemi.

Ziemia powstała ok. 4,54 mld lat temu, a meteoryt Efremovka liczy ok. 4,57 mld lat

Tego typu analizy są możliwe dzięki meteorytom pełniącym rolę swego rodzaju kapsuł czasu. Zawierają one informacje na temat początków naszego układu. Kiedy powstawało Słońce, wokół niego zaczęła się zbierać materia przyjmująca formę dysku. “Najedzona” gwiazda, która pochłonęła odpowiednio dużo tej materii, pozostawiła resztę, która utworzyła następnie większość obiektów tworzących obecnie Układ Słoneczny – z Ziemią na czele. Ale można też natrafić na starsze skały – w tym przypadku naukowcy mają do czynienia z meteorytem starszym o nawet 300 milionów lat od naszej planety. Mając do niego dostęp mogą dowiedzieć się co nieco na temat genezy wody na Ziemi.

Czytaj też: Poszukiwacze drugiej Ziemi z nową misją. Czas na PLATO

Minerały oraz ich proporcje wykryte w meteorycie Efremovka wykazały, że w pierwszych 200 000 lat historii Układu Słonecznego, zanim uformowały się planetozymale, istniały dwa duże obłoki. Jeden z nich zawierał gaz, z którego powstało Słońce i inne krążące wokół niego obiekty, natomiast drugi składał się z dużych ilości wody. Ta mogła pochodzić z “dostawy z zewnątrz”, tj. napływu materii międzygwiezdnej. Jako że skład izotopowy tej wody był bardzo podobny do występującej na Ziemi, to można założyć, iż była ona obecna w młodym Układzie Słonecznym, zanim w ogóle doszło do narodzin naszej planety.