W Stonehenge znaleziono system służący do odmierzania czasu

Przy licznych teoriach dotyczących genezy Stonehenge za jedną z najbardziej prawdopodobnych uznaje się tę o wykorzystywaniu tamtejszych kamieni w formie kalendarza.
W Stonehenge znaleziono system służący do odmierzania czasu

Innymi słowy, charakterystycznie ułożone kamienie miały być ściśle powiązane z ruchem Słońca na niebie, choć archeolodzy nie byli w stanie wyjaśnić, jaki konkretnie cel przyświecał budowniczym tej struktury. Nowe badania w tej sprawie opierają się na dokładnej analizie liczby i rozmieszczenia kamieni tworzących to miejsce. Ich autorzy dokonali również porównań z innymi tego typu systemami, które mogły stanowić inspirację dla twórców Stonehenge.

Czytaj też: Powstało największe w historii drzewo genealogiczne

Jednym z argumentów przemawiających za takim scenariuszem jest to, że tzw. sarseny, czyli skały, z których zbudowana jest większość Stonehenge, pochodzą ze wspólnego źródła. To z kolei zwiększa prawdopodobieństwo, iż zostały one ustawione w tym samym czasie, tak, by ze sobą współpracowały. Autorzy badań przedstawili swoje wnioski na łamach Antiquity.

Stonehenge najprawdopodobniej służyło w formie kalendarza słonecznego

Oczywiście archeolodzy nie ograniczają się wyłącznie do powyższego argumentu. Timothy Darvill z Uniwersytetu Bournemouth dokonał analizy rozmieszczenia pierścieni, z których składa się Stonehenge. Wziął też pod uwagę, w jaki sposób mogły one wiązać się z kalendarzową naturą tej budowli. Jak wyjaśnia Darvill, taki kalendarz działałby w bardzo prosty sposób. Każdy z 30 kamieni tworzących zewnętrzne koło reprezentuje jeden dzień w miesiącu. Ten jest natomiast podzielony na trzy tygodnie po 10 dni każdy.

Jeśli w grę wchodził też tzw. miesiąc Interkalacyjny, poświęcony na przykład bóstwom, to był on reprezentowany przez pięć trylitów znajdujących się w centrum. Na tym cały system się nie kończy: kamienie znajdujące się na zewnątrz kręgu stanowiły znaczniki do odmierzania czasu do dnia przestępnego. Chcąc oglądać przesilenie zimowe i letnie, ówcześni mieszkańcy mogli to robić co roku przez te same pary kamieni. Gdyby Słońce kiedykolwiek znalazło się w złym miejscu w czasie przesileń, byłoby jasne, że w liczeniu dat doszło do błędów.

Czytaj też: Na ISS trwa pierwszy w historii archeologiczny eksperyment kosmiczny

Taki kalendarz słoneczny został opracowany we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego w wiekach po 3000 r. p.n.e., a w Egipcie został uznany za kalendarz cywilny około 2700 r. p.n.e. i był powszechnie stosowany na początku Starego Państwa, około 2600 r. p.n.e. […] Znalezienie kalendarza słonecznego w architekturze Stonehenge otwiera zupełnie nowy sposób postrzegania tego zabytku jako miejsca dla ludzi.stwierdza Darvill