Mózgi ośmiornic i ludzi dzielą te same transpozony. Podobieństwo jest naprawdę zaskakujące

Mianem transpozonów określa się sekwencje DNA, które przemieszczają się z jednego miejsca w genomie do drugiego. Okazuje się, że u ludzi i ośmiornic są one w zasadzie identyczne.
Mózgi ośmiornic i ludzi dzielą te same transpozony. Podobieństwo jest naprawdę zaskakujące

Ośmiornice są uznawane za organizmy nie z tego świata, o czym świadczy ich niecodzienna budowa. I choć wydaje się to mało prawdopodobne, to jedno nie ulega wątpliwości: budzą one ogromne zainteresowanie naukowców. Choćby ze względu na obecność niezwykle złożonych mózgów i rozwiniętych zdolności poznawczych, które są unikalne wśród bezkręgowców.

Czytaj też: Wypustki podobne do macek ośmiornicy w naszych komórkach. Do czego służą?

Te różnice są tak znaczące, iż pod niektórymi względami ośmiornicom jest bliżej do kręgowców aniżeli bezkręgowców. Stopień zaawansowania może wynikać między innymi z tego, że mózgi ośmiornic są zaskakująco podobne do ludzkich. Autorzy badań przeprowadzili analizy mózgów człowieka i dwóch gatunków ośmiornic: zwyczajnej (Octopus vulgaris) i kalifornijskiej (Octopus bimaculoides).

O ile powszechność transpozonów w ludzkim genomie nie jest zaskoczeniem, bo już w 2001 roku sekwencjonowanie genetyczne wykazało, że stanowią one około 45% sekwencji, tak w przypadku ośmiornic było to mniej jasne. Jednocześnie warto podkreślić, że w większości przypadków te “skaczące” sekwencje nie wywołują widocznych skutków i utraciły zdolność do przemieszczania się.

Ośmiornice, podobnie jak ludzie, posiadają w swoich genomach liczne transpozony

Sytuacja w genomie ośmiornicy okazuje się podobna, ponieważ tamtejsze transpozony również są powszechne, lecz w większości pozostają nieaktywne. Skupiając się na sekwencjach, które nadal posiadają zdolność do przemieszczania się, autorzy nowych badań w tej sprawie zidentyfikowali te należące do należące do rodziny LINE (Long Interspersed Nuclear Elements). Takie odkrycie było możliwe dzięki technikom sekwencjonowania nowej generacji, które wykorzystano do analizy składu molekularnego genów występujących w układzie nerwowym ośmiornicy.

Czytaj też: Komputer zmodyfikuje obrazy na bieżąco. Wystarczy mu połączenie z ludzkim mózgiem

Według niektórych badaczy transpozony LINE są powiązane ze zdolnościami poznawczymi, na przykład uczeniem się i zapamiętywaniem. Są przy tym szczególnie aktywne w hipokampie. Artykuł naukowców trafił na łamy BMC Biology. Jak wyjaśniają autorzy, odkrycie elementu z rodziny LINE, aktywnego w mózgach dwóch gatunków ośmiornic, jest bardzo istotne. Potwierdza to tezę, że owe elementy pełnią specyficzną funkcję, wykraczającą poza swego rodzaju “kopiuj-wklej”.