Te komórki kodują upływ czasu. Gdzie można je znaleźć?

W naszych organizmach występują tzw. komórki czasu, które według naukowców odpowiadają za to, jak tworzymy i odczytujemy nasze wspomnienia.
Te komórki kodują upływ czasu. Gdzie można je znaleźć?

Publikacja na ten temat ukazała się na łamach The Journal of Neuroscience. Artykuł sugeruje, że neurony w hipokampie, które reprezentują informacje czasowe, mogą pełnić rolę swego rodzaju kleju łączącego nasze wspomnienia we właściwej kolejności. Dzięki temu, nawet wiele lat później jesteśmy w stanie przytoczyć te historie w taki sposób, w jaki faktycznie miały miejsce.

Czytaj też: Obliczenia kwantowe w naszych mózgach. Odważna koncepcja, która może zmienić wszystko

Wcześniej na oznaki istnienia tego rodzaju komórek natrafiono u szczurów. W ich przypadku określone grupy neuronów wydają się napędzać przypominanie wydarzeń i planowanie sekwencji działań. Mniej jasne było natomiast to, jak pamięć epizodyczna jest kodowana w ludzkim mózgu. Chcąc to zmienić, Leila Reddy z Brain and Cognition Research Center i jej współpracownicy przeanalizowali aktywność mózgów 15 pacjentów z epilepsją. Użyli w tym celu mikroelektrod wszczepionych w hipokamp.

Tworzenie wspomnień epizodycznych wymaga łączenia odrębnych doświadczeń z zachowaniem wierności czasowej. Biorąc pod uwagę znaczenie hipokampa w uczeniu się kolejności sekwencji i ocenach kolejności czasowej, testowaliśmy, czy ludzkie neurony hipokampa reprezentowały informacje czasowe, podczas gdy uczestnicy uczyli się kolejności sekwencji przedmiotów. wyjaśniają autorzy

Komórki występujące w hipokampie odpowiadają za tworzenie wspomnień i utrwalanie ich kolejności

Warto podkreślić, że eksperyment nie wymagał celowego wszczepienia elektrod – te były elementem leczenia epilepsji u pacjentów objętych badanem Reddy. Pokazywano im zestawy obrazów w ustalonej wcześniej kolejności i proszono o jej zapamiętanie. Elektrody rejestrowały natomiast aktywność neuronów w hipokampie. Te ujawniały się zarówno w momentach, w których obrazy były wyświetlane, jak i w przerwach między seansami, a także w czasie przywoływania tych sekwencji przez uczestników eksperymentu.

Jak zauważyli członkowie zespołu, niektóre ze wspomnianych neuronów były aktywnie zaangażowane w zapamiętywanie lub przywoływanie sekwencji obrazów. Inne pozostawały aktywne nawet wtedy, gdy nie było bodźca wizualnego, co pozwala sądzić, że kodowały przepływ czasu nawet w chwilach “spokoju”.

Czytaj też: Naukowcy zarejestrowali dokładny proces tworzenia wspomnień

Kluczowym elementem naszego ponownego przeżywania przeszłości jest zdolność do żywego przypominania sobie konkretnych wydarzeń, które miały miejsce w określonym obszarze i w określonej kolejności czasowej. Nasze rezultaty dostarczają kolejnych dowodów na to, że neurony ludzkiego hipokampa reprezentują upływ czasu we wspomnieniach.podsumowują autorzy