Splątanie kwantowe w skali makro. Takiego czegoś jeszcze nie obserwowano

Okazuje się, że zasady kwantowe obowiązują także w skali makro i można je zaobserwować.
Splątanie kwantowe w skali makro. Takiego czegoś jeszcze nie obserwowano

Autorzy badań poświęconych tej kwestii wprowadzili miniaturowe membrany w wibracje, korzystając w tym celu z fotonów mikrofalowych. Następnie udało im się utrzymać je w stanie zsynchronizowanym pod względem ich położenia i prędkości.

Czytaj też: Procesory kwantowe ulepszone ponad 100 razy. Australijczycy wyznaczają nowe standardy

Splątanie kwantowe to stan, w którym fotony są ze sobą połączone tak, że oddziaływania na jeden z nich mają również odzwierciedlenie w zachowaniu drugiego. Co szczególnie istotne, taka zależność pojawia się bez względu na dzielącą je odległość. 

Wróćmy jednak do przebiegu eksperymentu. Chcąc zapobiec interferencji z zewnątrz, co zdarza się nader często w odniesieniu do stanów kwantowych, wspomniane membrany były chłodzone, splątane i mierzone w oddzielnych etapach. Ich stany były następnie kodowane w odbitym polu mikrofalowym, które działa na podobnej zasadzie jak radar. Naukowcom udało się nawet jednocześnie mierzyć położenie i pęd poszczególnych elementów.

Jeśli przeanalizujesz dane dotyczące położenia i pędu dla dwóch membran niezależnie, to każda z nich wygląda po prostu gorąco. Kiedy jednak spojrzymy na nie jako całość, widzimy, że to, co wygląda jak przypadkowy ruch jednej membrany, jest silnie skorelowane z ruchem drugiej, w sposób, który jest możliwy tylko dzięki splątaniu kwantowemu.opisują badacze

Splątanie kwantowe jest jednym z najbardziej niesamowitych zjawisk w fizyce kwantowej

O dokładnym przebiegu badań informują dwie publikacje zamieszczone na łamach Science. Jak wyjaśniają Hoi-Kwan Lau i Aashish Clerk, poza praktycznymi zastosowaniami, przeprowadzone eksperymenty pokazują, jak daleko w makroskopową sferę mogą sięgnąć obserwacje kwantowych zjawisk.

Czytaj też: Obliczenia kwantowe z nowym rekordem. To bardzo ważny krok

Przeprowadzone eksperymenty są również istotne z perspektywy tzw. zasady nieoznaczoności, czyli reguły sugerującej, iż pewne pary wielkości są niemożliwe do zmierzenia z dowolną dokładnością. Wykonanie takiego pomiaru mogłoby zakłócić drugi. Unikając tego fenomenu naukowcy zagłębili się w obszar badań spomiędzy fizyki klasycznej i fizyki kwantowej.