Rewolucyjna metoda magazynowania energii. Zamierzają wykorzystać gaz, którego mamy pod dostatkiem

Energy Dome to włoska firma, której pomysł zakłada wykorzystania gazu cieplarnianego do magazynowania energii. Jej przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Stanów Zjednoczonych.
Rewolucyjna metoda magazynowania energii. Zamierzają wykorzystać gaz, którego mamy pod dostatkiem

W ten sposób możliwe będzie rozwiązanie istotnego problemu związanego z odnawialnymi źródłami energii. O ile bowiem tego typu rozwiązania są skuteczne na przykład w czasie silnego wiatru lub słonecznego dnia, tak sytuacja komplikuje się, gdy źródło energii staje się ograniczone bądź całkowicie niedostępne. W takich okolicznościach szczególnie przydatna byłaby możliwość magazynowania energii “na później”, by skorzystać z niej w razie potrzeby.

Czytaj też: Oto potencjalne źródło energii odnawialnej. Kolejny pomysł na walkę ze zmianami klimatu

Zamiast wykorzystywać drogie i szkodliwe dla środowiska akumulatory Energy Dome proponuje użycie czegoś, co jest powszechnie dostępne: dwutlenku węgla. Bateria oparta na dwutlenku węgla działa poprzez sprężanie gazu w normalnej temperaturze i ciśnieniu. Zostaje on skroplony, a ciepło wygenerowane podczas tego procesu jest magazynowane i stanowi fazę ładowania baterii.

Metoda magazynowania energii od Energy Drome wykorzystuje dwutlenek węgla

Do ponownego pozyskania tej energii wystarczy użyć wspomnianego ciepła do przekształcenia skroplonego dwutlenku węgla w gaz, który jest następnie przepuszczany przez turbinę wytwarzającą energię elektryczną. Co istotne, w czasie tego procesu nie dochodzi do uwalniania dwutlenku węgla do atmosfery. Nie ma więc mowy o negatywnym wpływie na środowisko.

Na początku roku pilotażową instalację zamontowano na Sardynii, a teraz Włosi zamierzają ruszyć ze swoim rozwiązaniem zagranicę. W tym celu nawiązali współpracę z duńską firmą energetyczną Orsted. W Stanach Zjednoczonych korzystają ze wsparcia organizacji Elemental Excelator, która pomaga w rozwoju technologii związanych ze zmianami klimatu.

Czytaj też: Japonia testuje nowe źródło energii odnawialnej. Kraj sięga w oceaniczny bezmiar

Mocną stroną technologii proponowanej przez Energy Drome jest to, że jej rozwiązanie wykorzystuje gotowe komponenty. W efekcie wdrożenie powinno być łatwe i szybkie. Pierwsza komercyjna placówka odpowiedzialna za magazynowanie energii ma rozpocząć działalność w 2024 roku. Dodajmy, iż dwutlenek węgla jest gazem napędzającym globalne ocieplenie, dlatego jego usuwanie mogłoby stanowić dodatkową korzyść.