Ogniwa słoneczne będą jeszcze lepsze? Wszystko dzięki innowacyjnemu mikroskopowi

Odkryto nowy materiał, który może znacznie usprawnić ogniwa słoneczne. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie innowacyjny mikroskop wykorzystujący fale terahercowe.
Mikroskop terahercowy może usprawnić pracę nad materiałami przyszłości /Fot. Ames Lab

Mikroskop terahercowy może usprawnić pracę nad materiałami przyszłości /Fot. Ames Lab

Zespół naukowców z Ames Laboratory opracował mikroskop wykorzystujący fale terahercowe do zbierania danych na temat próbek materiałów. Następnie użyto go do zbadania perowskitu metyloamoniowo-ołowiowego (MAPbI3) – jest to materiał, który mógłby zastąpić krzem w ogniwach fotowoltaicznych. Szczegóły opisano w czasopiśmie ACS Photonics.

Czym jest mikroskop terahercowy?

Są dwie cechy, które sprawiają, że mikroskop z Ames Laboratory jest wyjątkowy. Po pierwsze, wykorzystuje terahercowy zakres częstotliwości do zbierania danych o materiale – znacznie poniżej spektrum światła widzialnego (między podczerwienią a mikrofalami). Po drugie, fale terahercowe są prześwietlane przez ostrą metalową końcówkę, która zwiększa możliwości samego mikroskopu.

Normalnie nie można zobaczyć rzeczy mniejszych niż długość fali światła, którego używasz. A w przypadku światła terahercowego, długość fali wynosi około milimetra, więc jest dość duża. Ale tutaj użyliśmy ostrej metalowej końcówki z wierzchołkiem, który jest zaostrzony do krzywizny o promieniu 20-nanometrów, co działa jak antena. Dzięki temu możemy zobaczyć rzeczy mniejsze niż długość fali, której używamy. Dr Richard Kim z Ames Lab

Dzięki innowacyjnemu mikroskopowi, możliwe było dokładniejsze przyjrzenie się MAPbI3, który stał się przedmiotem zainteresowania naukowców jako alternatywa dla krzemu w ogniwach słonecznych. Głównym problemem związanym z MAPbI3 jest to, że łatwo ulega degradacji pod wpływem ciepła i wilgoci.

Czytaj też: Historyczna bariera złamana. Ogniwa słoneczne wydajniejsze niż kiedykolwiek

Materiały przewodzące – jak metale – mają wysoki poziom rozpraszania światła, podczas gdy materiały nieprzewodzące – jak izolatory – wręcz przeciwnie. MAPbI3 poddany ekspozycji na fale terahercowe powinien zachować się jak izolator. Duże zróżnicowanie rozpraszania światła wykryte w MAPbI3 rzuca nowe światło na problem degradacji materiału.

Uważamy, że obecne badanie demonstruje potężne narzędzie mikroskopowe do wizualizacji, zrozumienia i potencjalnego złagodzenia degradacji granic ziaren, pułapek defektów i degradacji materiałów. Lepsze zrozumienie tych kwestii może umożliwić opracowanie wysoce wydajnych urządzeń fotowoltaicznych opartych na perowskitach. Dr Jigang Wang z Ames Lab