Brytyjska firma zamieni plastikowe odpady w paliwo rakietowe. Tak polecimy do gwiazd?

Szkocka firma Skyrora chce wytwarzać paliwo rakietowe Ecosense z plastikowych odpadów, które nie nadają się do recyklingu. Pozwoliłoby to upiec dwie pieczenie na jednym ogniu: zmniejszyć obecne koszty produkcji i zanieczyszczenie środowiska.
Za dużo tych plastików na świecie. Może by je zamienić w paliwo rakietowe? /Fot. Pixabay

Za dużo tych plastików na świecie. Może by je zamienić w paliwo rakietowe? /Fot. Pixabay

W ramach projektu Ecosense, inżynierowie Skyrora chcą przekształcić odpady z tworzyw sztucznych w wysokiej jakości paliwo naftowe, nadające się do użytku w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Byłoby ono alternatywą dla tradycyjnych paliw ropopochodnych, jednocześnie spełniając normy wymagane dla paliwa Jet A-1. To z kolei mogłoby przyczynić się do rozwoju Wielkiej Brytanii w branży kosmicznej.

Czytaj też: To nie magia, a czysta chemia. Stworzono katalizator, który zamienia amoniak w paliwo wodorowe

Najbardziej ekologiczne paliwo na świecie

Udana misja Artemis I przybliża nas do powrotu na Księżyc, choć nadrzędnym celem ludzkości wydaje się być Mars. To z kolei oznacza potrzebę większych rakiet i lepszych mieszanek paliwowych – takich, które zabiorą nas na dalsze odległości. Technologia opracowywana przez firmę Skyrora przekształca odpady plastikowe w wysokowydajne paliwo rakietowe, zwane Ecosene, którego skład jest podobny do nafty premium.

Ecosense wykorzystuje pirolizę katalityczną i hydrorafinację do konwersji tworzyw sztucznych, w tym polipropylenu (PP), poliestru (PE) i polistyrenu (PS), przy czym polistyren ma najlepszy współczynnik konwersji plastiku do pirolizy. Czytamy na stronie Skyrora

Polistyren jest tworzywem sztucznym, które nie nadaje się do recyklingu, więc wszystkie istniejące odpady tego typu trafiają na składowiska. Z kolei piroliza jest procesem degradacji termicznej, podczas którego tworzywo sztuczne jest przekształcane na paliwo niskiej jakości, a w kolejnych etapach produkcji jest uszlachetniane. Pozwoliło to na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, przy czym poziom wytwarzanego dwutlenku węgla to ok. 154 kg na tonę mniej niż w przypadku tradycyjnych paliw. Szacuje się, że uruchomienie produkcji oznaczałoby wprowadzenie do obiegu ponad 250 ton odpadów z tworzyw sztucznych rocznie.

Ecosense może zrewolucjonizować loty kosmiczne /Fot. Skyrora

Kiedy tona plastiku jest spalana, uwalnia ok. 900 kW energii, ale gdy ta sama ilość odpadów jest przekształcana w Ecosene, wyzwala do 10 razy więcej energii. Chociaż nie potwierdzono tego jeszcze niezależnymi testami, spalanie Ecosense wytwarza mniej siarki niż nafta.

Paliwo Ecosene osiągnęło obecnie poziom gotowości technologicznej 5, co oznacza, że firma udowodniła wykonalność procesu pirolizy, a produkt został zweryfikowany podczas testów w odpowiednim środowisku. Podczas tych testów z silnikiem Skyrora 3,5 kN stwierdzono, że płynne paliwo Ecosene nie tylko wytwarza znacznie mniej emisji SO2 podczas spalania w porównaniu z układami napędowymi wykorzystującymi inne paliwa lotnicze, ale jest również bardziej wydajne niż odpowiednik paliwa kopalnego. Ta innowacja wychodzi naprzeciw potrzebom globalnej zmiany podejścia do zużycia paliw kopalnych i odpadów z tworzyw sztucznych, ale służy również rosnącemu zapotrzebowaniu na paliwo w Wielkiej Brytanii i na świecie w branży pojazdów nośnych. Zapotrzebowanie na Ecosene jako odpowiednik kerozyny jako paliwa płynnego można zaobserwować wraz ze wzrostem liczby firm startowych NewSpace na całym świecie, a także monitorowaniem statystyk ruchu lotniczego. Czytamy na stronie Skyrora

Wszystko wskazuje na to, że technologia opracowana przez firmę Skyrora nie tylko zabierze nas na inne planety, ale pomoże oczyścić nam tę, na której mieszkamy.