Pozwolenia na fotowoltaikę będą wydawane szybciej 

Dyrektywa REPowerEU doczekała się poprawek, co oznacza, że władze Unii Europejskiej skrócą czas potrzebny na wydawanie pozwoleń na stawianie instalacji solarnych i odnawialnych źródeł energii.
Pozwolenia na fotowoltaikę będą wydawane szybciej 

W praktyce oznacza to, że pozwolenia na fotowoltaikę będą wydawane w okresie nieprzekraczającym 3 miesięcy. Poza tym Rada Europejska wyszczególniła też obszary takie jak ląd, morze lub wody śródlądowe, które są szczególnie odpowiednie dla konkretnych technologii energii odnawialnej i stwarzają mniejsze zagrożenie dla środowiska.

Czytaj też: Do fotowoltaiki i telewizorów idealne. Te ogniwa perowskitowe powstały zupełnie inaczej niż zwykle

Idąc dalej, państwa członkowskie Unii Europejskiej będą zobowiązane do sporządzenia planów i wyznaczenia tzw. obszarów wspomaganych w ciągu 30 miesięcy od wejścia w życie nowej dyrektywy. Poza tym konieczne będzie przyjęcie środków prowadzących do złagodzenia negatywnych skutków środowiskowych związanych z wprowadzeniem aktywów energii odnawialnej do wyznaczonych stref.

Unia Europejska ma się również powoływać na nadrzędny interes publiczny w kontekście projektów realizowanych w strefach wpływu odnawialnych źródeł energii, o ile będą one istotne z punktu widzenia społeczeństwa. Celem będzie maksymalna minimalizacja szans na pojawienie się komplikacji prawnych. 

Pozwolenia na fotowoltaikę będą wydawane maksymalnie w ciągu trzech miesięcy

Szybsze wydawanie pozwoleń w obszarach, które mogą przynieść najlepsze rezultaty bez szkody dla środowiska pozwoli nam szybciej wdrożyć energię odnawialną w naszych sieciach. Jest to najlepszy sposób na uniezależnienie się od rosyjskiej energii, a także znacząco przyczyni się do realizacji naszych celów klimatycznych. powiedział Jozef Síkela, czeski minister przemysłu i handlu.

Jeśli chodzi o przedsięwzięcia związane z energią odnawialną inną niż słoneczna prowadzone na obszarach zagrożonych, to w tym przypadku konieczne będzie uzyskanie pozwoleń w ciągu roku. Projekty morskie będą miały natomiast dwuletni taki okres. Przebudowa istniejących elektrowni i realizacja nowych przedsięwzięć o mocy mniejszej niż 150 kW oraz wszelkie związane z nimi systemy magazynowania energii lub przyłączenia do sieci muszą przejść proces w ciągu sześciu miesięcy (bądź dwunastu na morzu). W przypadku projektów realizowanych poza obszarami wspomaganymi limity czasowe będą dwukrotnie dłuższe. 

Czytaj też: Tak szybko paneli słonecznych nie rozkładał jeszcze nikt. Na tej technologii zaoszczędzimy 20 proc. kosztów

W 2022 roku wykorzystanie energii słonecznej w Unii Europejskiej było o 47% wyższe niż rok wcześniej. Co więcej, Rada Europejska potwierdziła swój cel, jakim jest wytwarzanie 40% energii ze źródeł odnawialnych do 2030 roku. Fotowoltaika ma w znacznym stopniu przyczynić się do realizacji tego celu.