Elektrownie węglowe staną się reaktorami jądrowymi. Wszystko dzięki nowemu patentowi

Z zapowiedzi firmy Holtec International wynika, że doszło do przełomu, który powinien umożliwić przekształcanie istniejących elektrowni węglowych w małe reaktory jądrowe SMR-160.
Elektrownie węglowe staną się reaktorami jądrowymi. Wszystko dzięki nowemu patentowi

Pierwotne plany zakładają uruchomienie co najmniej czterech takich placówek na terenie Stanów Zjednoczonych. Firma zaproponowała również uruchomienie tymczasowego składowiska zużytego paliwa jądrowego w Nowym Meksyku. Według przedstawicieli tego przedsiębiorstwa możliwy jest renesans energii jądrowej w Stanach Zjednoczonych, który będzie przejawiał się rozwojem małych reaktorów modułowych.

Czytaj też: Tak się oszczędza dziesiątki tysięcy ton węgla. Wystarczyło, że elektrownia zmieniła system chłodzenia

Dyrektor generalny, Kris Singh, spotkał się nawet z ambasadorem Indii, zapewniając go, że wykorzystanie takiej technologii powinno być prawdziwym game changerem dla środowiska, umożliwiając elektrowniom węglowym przejście z paliwa kopalnego na uran.

Co takiego wyjątkowego jest w rozwiązaniu proponowanym przez Holtec International? Chodzi o wykorzystywanie wielostopniowych sprężarek zdolnych do podniesienia względnie niskiej entalpii pary z reaktora SMR-160. Im wyższa będzie, tym lepiej, ponieważ umożliwi zasilanie turbogeneratora w elektrowni. Jak zapewniają przedstawiciele firmy, został już złożony tymczasowy wniosek patentowy, który pozwoli na przekształcenie każdej elektrowni węglowej w reaktor jądrowy SMR-160 poprzez zastąpienie jej kotła węglowego czystą parą.

Elektrownie węglowe będzie można przekształcić w małe reaktory jądrowe SMR-160

Na tym plany w zakresie ekspansji Holtec się nie kończą. Jeśli wierzyć zapowiedziom, firma pracuje nad wysoce wydajną technologią kolektorów słonecznych. Te miałyby być integrowane z reaktorami SMR-160, tworząc dodatkowe źródło energii. A przecież wolne tereny się znajdą – choćby w miejsce infrastruktury wykorzystywanej wcześniej do przeróbki węgla i produktów jego spalania w elektrowniach węglowych.

Czytaj też: Fuzja termojądrowa z nieprzewidzianym przebiegiem. Jak go wyjaśnić?

Jak czytamy na stronie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, SMR (Small Modular Reactors) to zaprojektowane w technologii modułowej małe reaktory jądrowe (o mocy do 300 MW, podczas gdy większość współczesnych dużych reaktorów ma moc ok. 1000 MW i więcej). Do kategorii SMR zaliczane są różne typy reaktorów: lekkowodne, prędkie, wysokotemperaturowe oraz na stopione sole. Na świecie istnieje (na różnych etapach rozwoju) ok. 50 koncepcji SMR.