Kluczowa przeszkoda pokonana. Wodór na najlepszej drodze, by stać się paliwem przyszłości

Wodór to stosunkowo powszechny pierwiastek, którego produkcja nie przysparza problemów. Jest przy tym mało szkodliwy dla środowiska. Nie stanowi natomiast rozwiązana idealnego, choć ostatnie badania mogą zapewnić punkt zwrotny w próbie uczynienia go paliwem przyszłości.
Kluczowa przeszkoda pokonana. Wodór na najlepszej drodze, by stać się paliwem przyszłości

Naukowcy stojący za najnowszymi ustaleniami w tej sprawie przedstawili swoje dokonania w Journal of Materials Chemistry A. Na czym polegają największe problemy związane z wodorem? Chodzi przede wszystkim o jego przechowywanie oraz transport. Komplikacje wynikają nie tylko z wysokich kosztów tego procederu, ale i ryzyka, jakie się z nim wiąże.

Czytaj też: Wodór jeszcze nigdy nie był taki tani. Wyprodukowali „niebieskie paliwo” tylko z wody i słońca

Sprężony pod ciśnieniem wodór, pozostający w stanie gazowym, obejmuje jedną z metod na jego przechowywanie. Inna wykorzystuje natomiast jego ciekłą formę, utrzymywaną w niskiej temperaturze. Trzecia polega z kolei na utrzymywaniu tego pierwiastka w stanie stałym. Każdy z tych sposobów jest wykorzystywany obecnie, choć żaden nie stanowi rozwiązania idealnego. Takowe być może udało się wymyślić autorom wspomnianej publikacji.

Jeśli tak, to sekret sukcesu przez cały czas ukrywał się w… wodorkach metali. Jedną z ich cech charakterystycznych jest to, że po wejściu w kontakt z wodorem w formie gazowej mogą absorbować go na swojej powierzchni. Im więcej energii napływa, tym więcej wodoru jest pochłaniane przez metal. Materiał ten może więc absorbować (pochłaniać) bądź desorbować (emitować) wodór.

Jednym z kandydatów w tej sprawie jest wodorek magnezu (MgH2) Niestety, na drodze do jego komercyjnego zastosowania stoi przede wszystkim fakt, że do odzyskania wodoru potrzeba wysokiej temperatury. Poza tym jego przemieszczanie w całym materiale jest skomplikowane. Wszystko to sprawia, że wodorek magnezu jest często pomijanym kandydatem w kontekście desorpcji wodoru. Jeśli jednak przełom, o którym mówią autorzy nowych badań się potwierdzi, to wodór stanie się solidnym kandydatem na paliwo XXI wieku.

Wodór jest szczególnie obiecujący ze względu na jego niskoemisyjność

Migracja wodoru i desorpcja wodoru jest znacznie łatwiejsza na początkowych etapach. Usprawnienia inżynierii strukturalnej, które napędzają ten proces desorpcji, mogą być kluczem do ułatwienia desorpcji wodoru w MgH2. […] Nasze wyniki dostarczają teoretycznych podstaw dla kinetyki dehydrogenacji MgH2, dostarczając ważnych wskazówek dla modyfikacji materiałów do przechowywania wodoru opartych na MgH2. podsumowuje Hao Li z Uniwersytetu Tohoku

Czytaj też: Plastik i gazy cieplarniane przekształcą w paliwo, a to wszystko w niecodziennych okolicznościach

Wodór to obiecujące paliwo, szczególnie w kontekście zielonych źródeł energii. Nie jest może najwydajniejszy pod względem energetycznym, ale ze względu na brak szkodliwych emisji stanowi alternatywę dla paliw kopalnych. Te nadal tworzą podstawę współczesnego systemu energetycznego, choć w coraz większym stopniu stosuje się na przykład energię generowaną ze słońca, wiatru czy wody. Wodór byłby w tym przypadku konwencjonalnym rozwiązaniem.