Odkryli nowy izotop uranu. To pierwszy taki przypadek od ponad 40 lat 

Bogaty w neutrony izotop uranu, zwany uranem-241, stanowi pierwszy od 1979 roku przypadek identyfikacji takiego izotopu. Jego znikanie rozpoczyna się po zaledwie 40 minutach. 
Odkryli nowy izotop uranu. To pierwszy taki przypadek od ponad 40 lat 

O kulisach przeprowadzonych w tej sprawie badań czytamy na łamach Physical Review Letters. Jak się okazuje, nowy izotop posiada 92 protony i 149 neutronów. To właśnie wyróżnia poszczególne izotopy, które mogą różnić się między sobą liczbą posiadanych neutronów. Jeśli dany izotop ma zyskać miano bogatego w neutrony, to ich liczba musi być wyższa od przeciętnej dla wybranego pierwiastka.

Czytaj też: Iran wzbogaca uran i zbliża się do niebezpiecznej granicy. Trwają kluczowe rozmowy

Uran jest jednym z aktynowców, wśród których liczba protonów waha się zazwyczaj pomiędzy 89 a 103. Wszystkie aktynowce są radioaktywne, lecz uran – podobnie jak rad, polon i tor – cechuje się wyjątkowo wysoką radioaktywnością. W toku przeprowadzonych badań naukowcy wykonali pomiary masy 19 różnych izotopów aktynowców. Właśnie w takich okolicznościach udało im się zidentyfikować nieznany wcześniej izotop uranu.

Jeśli izotop jest niestabilny, to z czasem jego konfiguracja atomowa może się zmieniać. W efekcie dochodzi do jego rozpadu na inne pierwiastki poprzez dodawanie bądź tracenie protonów. Tempo takiego rozpadu mierzy się w oparciu o okres połowicznego rozpadu, co oznacza czas potrzebny na rozpad połowy danego pierwiastka na inne. 

Nowy izotop uranu posiada 92 protony i 149 neutronów. Do jego stworzenia wykorzystano akcelerator RIKEN

I choć nie jest jeszcze jasne, ile dokładnie wynosi okres połowicznego rozpadu uranu-241, to wstępne szacunki wskazują na wynik rzędu 40 minut. Jeśli taki wynik się potwierdzi, to będzie to bardzo krótki okres. Oczywiście można znaleźć bardziej ekstremalne przypadki, takie jak wodór-7, który znika w czasie krótszym niż potrzebny do mrugnięcia okiem. Bez trudu można byłoby natomiast wymienić znacznie stabilniejsze izotopy, choćby węgiel-14, którego okres połowicznego rozpadu wynosi 5730 lat.

Odkrycie nowego izotopu uranu nastąpiło po tym, jak członkowie zespołu badawczego zderzyli ze sobą próbki uranu-238 z jądrami platyny-198. Wykorzystali w tym celu znajdujący się na terenie Japonii akcelerator RIKEN. Kolizja sprawiła, iż dwa izotopy zamieniły się neutronami i protonami, zapewniając istnienie uranowi-241. 

Czytaj też: Powstał nowy izotop magnezu, którego nie spotyka się w naturze

A na tym lista nowo powstałych izotopów się nie skończyła, ponieważ naukowcy zidentyfikowali osiemnaście innych. W ich przypadku liczba neutronów wynosiła od 143 do 150. Niestety, ze względu na bardzo niewielkie ilości powstającego uranu-241, raczej trudno będzie wyobrazić sobie wykorzystanie go w praktyczny sposób. Kto wie, co jednak uda się jeszcze stworzyć, jeśli tego typu eksperymenty będą kontynuowane.