Organiczne ogniwa słoneczne z nowym rekordem. Czym chińska technologia różni się od innych?

Dzięki projektowi realizowanemu przez naukowców z Azji udało się ustanowić nowy rekord w zakresie sprawności konwersji energii. Wynik ten dotyczy tzw. organicznych ogniw słonecznych. 
Organiczne ogniwa słoneczne z nowym rekordem. Czym chińska technologia różni się od innych?

O szczegółach swoich dokonań przedstawiciele Hong Kong Polytechnic University piszą na łamach Nature Communications. Kluczowy parametr w tej sprawie, czyli sprawność konwersji energii, wyniósł 19,31%. Jeśli chodzi o kluczową cechę takich paneli, to najkrócej można je opisać jako zbudowane ze związków organicznych.

Czytaj też: Hiszpania zasilana wyłącznie odnawialnymi źródłami energii. Tamtejszy sektor energetyczny dokonał czegoś niesamowitego

Dzięki wykorzystywanemu rozwiązaniu pojawia się możliwość poszerzenia zakresu zastosowań dla technologii fotowoltaicznych. Tym bardziej, iż mówimy o przekroczeniu 19-procentowej wydajności, co stanowi rekordowy wynik w odniesieniu do podwójnych organicznych ogniw słonecznych. W takiej konstrukcji warstwa fotoaktywna składa się z dwóch materiałów. Jeden, zwany donorem, transportuje ładunek dodatni, podczas gdy akceptor – ładunek ujemny.

Według autorów kluczem do sukcesu w zakresie poprawy wydajności i stabilności, jakiej doświadczyły organiczne ogniwa słoneczne było wykorzystanie 1,3,5-trichlorobenzenu w formie regulatora krystalizacji. Jeśli porównać obecne wyniki do osiąganych przez konkurencyjne rozwiązania, to takie panele wydają się mało kuszącą opcją. W całej tej technologii drzemie jednak niewykorzystany potencjał, który będzie można dopracować, dostarczając kolejnej alternatywy na rynku fotowoltaiki. 

Organiczne ogniwa słoneczne są zbudowane ze związków organicznych, a nowy rekord ich sprawności konwersji energii wynosi 19,31%

Według Li Ganga, który stanął na czele zespołu badawczego, kamieniem milowym powinno być przekroczenie 20-procentowego progu sprawności konwersji energii. Wtedy też otworzą się nowe drzwi, szczególnie jeśli w parze ze wzrostem wydajności będą też szły postępy obejmujące aspekty takie jak stabilność, elastyczność, przezroczystość, rozciągliwość, niska waga i przestrajalny kolor.

Czytaj też: Zamiast paneli zamontuj… polskie dachówki fotowoltaiczne. UE wypowiedziała się w tej sprawie

Panele fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe i wodne powinny stanowić klucz do dekarbonizacji przemysłu. Odnawialne źródła energii powoli zastępują te kopalne, choć wydaje się, że w wielu częściach świata zielona transformacja nie przebiega tak, jak byśmy tego chcieli. Jeśli jednak ludzkość ma osiągnąć cele klimatyczne kluczowe dla ograniczenia zmian klimatu, to potrzebne będą szeroko zakrojone działania. Tym bardziej, iż obecna trajektoria okazuje się zdecydowanie bardziej pesymistyczna, aniżeli sugerowałyby przewidywania.