Odnawialne źródła energii czy elektrownie jądrowe? Naukowcy wskazali, które są bardziej opłacalne 

Odnawialne źródła energii wciąż zyskują na popularności, natomiast elektrownie jądrowe miały w ostatnich latach nieco problemów, przez co niektóre kraje zdecydowały wręcz o całkowitym ich wyłączeniu. Teraz eksperci postanowili przekonać się, które źródło jest bardziej opłacalne pod względem eksploatacji.
Odnawialne źródła energii czy elektrownie jądrowe? Naukowcy wskazali, które są bardziej opłacalne 

W skład zespołu badawczego zajmującego się tą sprawą weszli przedstawiciele Europejskiego Biura ds. Środowiska, Sztokholmskiej Szkoły Ekonomicznej oraz Poczdamskiego Instytutu Badań nad Klimatem. Dzięki ich ustaleniom możemy lepiej zrozumieć, jakie korzyści i wady są związane z poszczególnymi źródłami.

Czytaj też: Energia odnawialna całą dobę. Wielki problem wreszcie rozwiązany

Jest to ważna kwestia, ponieważ kolejne kraje ogłaszają swoje plany z zakresu ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Odnawialne źródła energii, takie jak farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe zyskują na popularności, ale i rośnie grono ich przeciwników. Z drugiej strony energia jądrowa, choć w jednych krajach stanowi podstawowe źródło energii (Francja), to w innych podjęto decyzję o jej wycofaniu (Niemcy). 

Rodzi to kolejne pytania, między innymi o to, które źródło jest bardziej ekologiczne czy też opłacalne. Jak sugerują autorzy ostatnich badań, pod względem kosztów i szybkości odnawialne źródła energii prześcignęły już energię nuklearną. Co więcej, sugerują, jakoby inwestycje w budowę nowych elektrowni jądrowych prowadziły do opóźnień w zakresie dekarbonizacji, jeśli zestawić owoce tych przedsięwzięć z konsekwencjami wykładania pieniędzy na odnawialne źródła energii.

Odnawialne źródła energii są tańsze w eksploatacji od elektrowni jądrowych, choć te ostatnie mogą być przydatne w długofalowej perspektywie

Jednym z podstawowych problemów są rosnące koszty, czego świetnym przykładem jest projekt Flammanville we Francji. Planowane wydatki, pierwotnie opiewające na 3,3 miliarda euro, zdążyły już wzrosnąć do 13,2 miliarda euro. Co gorsza, nie będzie to ostateczna kwota, ponieważ w międzyczasie wzrosły koszty dodatkowe – pierwotnie wynoszące 1,2 miliarda euro, natomiast obecnie szacowane na niemal czterokrotnie więcej. 

Z kolei fińska elektrownia w Olkiluoto, której budowa miała początkowo pochłonąć 3 miliardy euro, ostatecznie kosztowała około 11 miliardów euro. Badania sprzed niemal dziesięciu lat wykazały, że w przypadku 97% ze 180 objętych analizami projektów dotyczących budowy reaktorów jądrowych doszło do przekroczenia kosztów. Średni wzrost wynosił aż 117%. 

Czytaj też: Co się dzieje w jądrze Ziemi? Nasza planeta zadziwia po raz kolejny 

Jednocześnie autorzy nie podważają tego, że energia jądrowa może być całkiem ekologicznym rozwiązaniem. Ich obawy budzą natomiast, poza wysokimi i wciąż rosnącymi kosztami, zagrożenia w postaci między innymi coraz większego ryzyka awarii. Takowe będzie potęgowane przez częstsze susze, co będzie przekładało się na nasilone problemy z chłodzeniem elektrowni.

Ich zdaniem kraje powinny skupić się w najbliższym czasie na inwestycjach w magazynowanie zasobów w postaci wodoru, produkcję akumulatorów czy hydroelektrowni szczytowo-pompowych. I nawet jeśli pewnego dnia możliwe będzie zbudowanie elektrowni jądrowej spełniającej wszelkie standardy bezpieczeństwa oraz pozwalającej na pozyskiwanie taniej energii, to należy mieć na uwadze, iż tego typu projekty wymagają wielu lat planowania i poniesienia wysokich kosztów. A do zwalczenia kryzysu klimatycznego potrzeba jak najszybszych działań.