Wojna podwodna opanowana do perfekcji. Jak wiele zmieni Atlantis 2040 w działaniu Wielkiej Brytanii?

Królewska Marynarka Wojenna podejmuje znaczące kroki w kierunku zrewolucjonizowania przyszłości wojny przeciwpodwodnej (ASW). Skupia się aktualnie na wzmocnieniu swoich zdolności w tym zakresie, stawiając na bezzałogowe i autonomiczne systemy, a tym samym wybiega poza tradycyjne metody zabezpieczania terytoriów morskich.
Wojna podwodna opanowana do perfekcji. Jak wiele zmieni Atlantis 2040 w działaniu Wielkiej Brytanii?

Atlantis 2040, czyli jak Wielka Brytania chce zapanować nad środowiskiem podwodnym

W ramach koncepcji Atlantis 2040 brytyjska marynarka niestrudzenie dąży do wzmocnienia swoich istniejących zasobów wojny przeciwpodwodnej, chcąc oprzeć się przede wszystkim na autonomicznych lub zdalnie sterowanych systemach, czyli dronach wodnych. Te mają działać zarówno na powierzchni, jak i poniżej powierzchni oceanu, a ich głównym przedstawicielem będzie owoc projektu CETUS. 

Czytaj też: Wojna przyszłości kształtuje się na naszych oczach. Te firmy zaskoczyły właśnie cały świat

Ten przełomowy, sześcioletni projekt o wartości 23 milionów funtów koncentruje się na stworzeniu pierwszego w Wielkiej Brytanii dużego autonomicznego pojazdu podwodnego (XL-AUV), za co odpowiada firma MSubs, która rozpoczęła prace w listopadzie 2022 roku. Aktualnie wiemy, że demonstrator XL-AUV o długości 12 metrów, średnicy 2,2 metra i wadze 17 ton ma rozpocząć próby morskie pod koniec 2024 roku. Na tym jednak wysiłki Wielkiej Brytanii w tym kierunku się nie kończą.

Czytaj też: Jakie konsekwencje miałaby wojna nuklearna? Nowe przewidywania są niezgodne z tym, co ustalono przed laty

W ramach programu Spearhead realizowany jest zarówno projekt CHARYBDIS , jak i PROTEUS. Podczas gdy ten pierwszy jest poświęcony wykorzystaniu potencjału robotyki, autonomii i sztucznej inteligencji/maszynowego uczenia się, ten drugi przewiduje opracowanie bezzałogowego systemu lotniczego, który mógłby wspierać operacje ASW, rozprowadzając sonoboje i potencjalnie służąc nawet jako platformy do przeprowadzania ataków.

Czytaj też: IVAS – zapamiętaj tę nazwę. Wojna zyska nowe oblicze

Samo w sobie dążenie Królewskiej Marynarki Wojennej do autonomii w wojnie przeciwpodwodnej sygnalizuje pewnego rodzaju przełom w strategiach walki morskiej. Dzięki projektom takim jak CETUS, CHARYBDIS i PROTEUS, brytyjska marynarka nie tylko osiągnie doskonałość technologiczną, ale też na nowo zdefiniuje wojnę przeciwpodwodną na kolejne dziesięciolecia.