Nagły, poważny wypadek na autostradzie – czy ubezpieczenie komunikacyjne pokryje koszty szkód?

Wypadek samochodowy może być tragiczny w skutkach. Powstają szkody majątkowe, łącznie z całkowitym zniszczeniem pojazdów. Chwila nieuwagi, nadmierna prędkość, a zwłaszcza niedostosowanie jej do warunków panujących na drodze powodują, że dochodzi do zdarzeń drogowych, których skutki są różne. Czy w przypadku nagłego wypadku na autostradzie będzie działo ubezpieczenie komunikacyjne OC? Czy pokryje koszty spowodowanych przez kierowcę szkód?
Nagły, poważny wypadek na autostradzie – czy ubezpieczenie komunikacyjne pokryje koszty szkód?

Wypadki na autostradach w 2023 roku

W 2022 roku w Polsce doszło do 21 322 wypadków drogowych. O 7 proc. mniej niż w 2021 roku. Zginęło w nich niemal 1900 osób. W ciągu pierwszych 7 miesięcy 2023 roku na polskich drogach miało miejsce 11 191 wypadków drogowych, w których zginęło 930 osób, a 12 618 zostało rannych.

Co ciekawe, do największej ich liczby wypadków dochodzi na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych. Za to stosunkowo bezpieczne są autostrady. Rzadziej też zdarzają się wypadki na drodze szybkiego ruchu. Na polskich autostradach, które mają łączną długość niemal 1,8 tys. km, odnotowano w 2022 roku 262 takie zdarzenia, w których życie straciły 64 osoby. Do największej liczby wypadków doszło na A4 – było ich 139.

Przyczyny wypadków na autostradach

W 2022 roku policja realizowała piątą edycję kampanii Bezpieczna Autostrada, w ramach której edukowała kierowców między innymi w zakresie tego, ile wynosi droga hamowania samochodu na autostradzie. Jeśli auto jedzie z dopuszczalną prędkością 140 km/h, to droga hamowania w takim przypadku wynosi 135 metrów. Wystarczy jednak, że nawierzchnia będzie mokra, aby droga ta zwiększyła się już do 230 metrów. Przy oblodzonej nawierzchni samochód potrzebuje aż 800 m do zatrzymania się. Dlatego trzeba zachować czujność i dostosować prędkość do warunków panujących na drodze także wtedy, gdy jeździ się autostradą, gdzie ograniczenia prędkości są wyższe niż na innych drogach.

Wypadek, do którego dochodzi na autostradzie przy prędkości 140 km/h, powoduje, że powstaje tak duża siła ciążenia, że nawet przy zapiętych pasach bezpieczeństwa i wielu najnowszych systemach monitorujących w samochodach nie ma absolutnej pewności, że kierowca czy pasażerowie przeżyją zderzenie z innym pojazdem lub obiektem.

Wśród najczęściej wymienianych przyczyn wypadków na autostradach wymienia się:

·         nadmierną prędkość,

·         niezachowanie odstępu od pojazdu poprzedzającego,

·         zmęczenie kierowcy.

Kiedy trzeba zgłosić wypadek na autostradzie?

Właściwie zawsze, gdy jesteś uczestnikiem czy świadkiem wypadku na autostradzie, powinieneś zgłosić go służbom. Pierwsze, co trzeba zrobić, to zatrzymać pojazd, włączyć światła awaryjne i udzielić pierwszej pomocy ofiarom, jeśli jest to możliwe. Należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia, ustawiając w odległości około 100 m za pojazdem trójkąt ostrzegawczy.

Kolejnym krokiem jest zawiadomienie o zdarzeniu służb autostradowych pod odpowiednim numerem telefonu lub poprzez kolumnę SOS – zawsze na autostradzie znajdują się takie kolumny, a kierunek do najbliższej z nich wskazują strzałki znajdujące się na słupkach drogowych. W takim przypadku pracownik organu zarządzającego autostradą zawiadomi odpowiednie służby ratownicze i Policję.

Jakie mandaty mogą wlepić policjanci uczestnikom zdarzenia?

Sprawca wypadku na autostradzie z pewnością zostanie ukarany mandatem karnym przez przybyłą na miejsce zdarzenia policję. Zmiana taryfikatora mandatów spowodowała, że kary za kolizje i wypadki drogowe dla sprawców zostały podwyższone. Mandat za kolizję drogową wynosi co najmniej 1000 zł. Jeśli zdarzenie skutkuje naruszeniem zdrowia, czyli powstaniem uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej, to minimalna kara wyniesie 1500 zł za pierwsze przewinienie i 3000 zł za drugie w ciągu 2 lat.

Uwaga: obecnie mandaty i punkty karne mogą być brane pod uwagę przy wyliczeniu składki. Zatem kalkulator OC uwzględni nie tylko parametry pojazdu czy historię przebiegu ubezpieczenia posiadacza auta.

Kto ponosi koszty szkód powstałych w konsekwencji tragicznego wypadku na autostradzie?

Miejsce zdarzenia nie ma nic do rzeczy, jeśli chodzi o ponoszenie przez ubezpieczyciela, u którego kierowca miał wykupione ubezpieczenie OC, odpowiedzialności odszkodowawczej. Towarzystwo wypłaci odszkodowanie za szkody majątkowe i osobowe spowodowane ubezpieczonym pojazdem.

Lokowanie produktu: Uniqa