Wypadek na drodze szybkiego ruchu z winy kierowcy – czy można liczyć na ubezpieczenie OC i odszkodowanie za wypadek drogowy?

W Polsce istnieje obowiązek wykupienia ubezpieczenia komunikacyjnego odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Każdy samochód podlegający rejestracji musi być ubezpieczony. Czy OC pokryje koszty odszkodowań, jeśli dojdzie do wypadku na drodze szybkiego ruchu z winy kierowcy?
Wypadek na drodze szybkiego ruchu z winy kierowcy – czy można liczyć na ubezpieczenie OC i odszkodowanie za wypadek drogowy?

Istota ubezpieczenia OC

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wskazuje, że właściciele pojazdów mechanicznych muszą je ubezpieczać w ramach polisy OC. Zobowiązani są oni również do zachowania ciągłości ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Takie ubezpieczenie nie jest jedynie kosztem dla właścicieli pojazdów czy osób, które nimi kierują. Przede wszystkim zapewnia pokrycie szkód osobowych i majątkowych, do jakich może dojść w związku z ruchem pojazdu. Zapewnia ono przejęcie przez towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiedzialności finansowej za szkody wynikające z wypadku lub kolizji drogowej. Jakie są różnice pomiędzy nimi?

Wypadek drogowy i kolizja

W wielu przypadkach pojęcia kolizji drogowej i wypadku komunikacyjnego są używane zamiennie, tymczasem zgodnie z obowiązującymi przepisami nie są synonimami. Do kolizji dochodzi, jeśli w wyniku zdarzenia drogowego żaden z uczestników – kierowców i pieszych czy rowerzystów, nie doznał obrażeń ciała, a jedynym skutkiem są przy tym uszkodzenia pojazdów, czyli powstały szkody majątkowe. Kolizja ma mniejsze skutki. Wypadek na autostradzie czy drodze szybkiego ruchu lub na dowolnej innej jest zdarzeniem, w wyniku którego dochodzi do powstania szkód osobowych i majątkowych. Wypadek drogowy cechuje się tym, że w wyniku zderzenia pojazdów choć jeden z uczestników zdarzenia doznał obrażeń lub zmarł, przy czym śmierć nie musi nastąpić na miejscu.

Kto odpowiada za odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

Wypadek na drodze szybkiego ruchu, na drodze lokalnej czy na autostradzie wiąże się ze szkodami materialnymi i osobowymi. Odszkodowanie dla osób poszkodowanych przejmie ubezpieczyciel, u którego sprawca miał wykupione OC. Wystarczy zgłosić szkodę i czekać na odszkodowanie.

Jeśli jednak zdarzył się wypadek, a sprawca kierował nieubezpieczonym pojazdem, musi liczyć się z tym, że docelowo pokryje odszkodowanie z własnych środków.

Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy w przypadku kolizji czy wypadku na drodze?

Najprościej uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy kolizji drogowej poprzez zgłoszenie szkody do swojego ubezpieczyciela. Problem w tym, że nie w każdym przypadku poszkodowany może to zrobić i nie każde towarzystwo jest uczestnikiem systemu BLS – Bezpośredniej Likwidacji Szkody, jak np. UNIQA.

Z tego systemu można zgłosić szkodę do firmy ubezpieczeniowej, w której poszkodowany ma wykupione komunikacyjne OC. Jego ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie, a potem we własnym zakresie rozliczy się z ubezpieczycielem sprawcy kolizji. Należy zaznaczyć przy tym, że system BLS funkcjonuje wyłącznie w przypadku mniejszych stłuczek – kolizji drogowej, w przypadku których człowiek nie odniósł obrażeń, co oznacza, że doszło tylko do stłuczki,

Przy wykupywaniu ubezpieczenia OC online warto sprawdzić, czy towarzystwo jest uczestnikiem systemu BLS. Następnie wylicz składkę na polisę przez internet, co umożliwia kalkulator OC/AC.

Jeśli szkoda jest wyższa, doszło do wypadku drogowego, wówczas na miejsce zdarzenia powinna zostać wezwana Policja, która sporządzi notatkę służbową stanowiącą podstawę do ubiegania się o odszkodowanie za szkody w mieniu i na osobie z ubezpieczenia OC sprawcy.

Lokowanie produktu: Uniqa