Tego brakującego ogniwa szukano od lat. Odegra kluczową rolę w poznawaniu wszechświata

Prawo rosnącej informacji funkcjonalnej – takim mianem określają opisaną niedawno tendencję naukowcy ze Stanów Zjednoczonych i Japonii. Powinna ona okazać się kluczowa w kontekście poznawania zasad rządzących wszechświatem.
Tego brakującego ogniwa szukano od lat. Odegra kluczową rolę w poznawaniu wszechświata

Jak przekonują członkowie zespołu badawczego stojący za publikacją zamieszczoną na łamach Proceedings of the National Academy of Sciences, dzięki ich dokonaniom możliwe będzie wypełnienie luk, które występowały ze względu na braki w dotychczas funkcjonujących makroskopowych prawach. O co dokładnie chodzi? Przede wszystkim o to, że naturalna tendencja funkcji do zwiększania złożoności wraz z upływem czasu nie jest zarezerwowana wyłącznie dla biologii. Zamiast tego, stanowi podstawową właściwość obserwowaną w całym wszechświecie.

Czytaj też: Pół miliona gwiazd ukrywało się przed naszym wzrokiem. Satelita Gaia pokazuje, jak niewiele wiemy o wszechświecie

Mówiąc inaczej, prawa rządzące ewolucją, jaką znamy z badań nad życiem występującym na Ziemi, znajdują zastosowanie także w znacznie większych skalach. Tych kosmicznych, obejmujących gwiazdy czy planety. Autorzy podają przykład wspólnego zjawiska, które łączy jabłka i Księżyc. W jednym i drugim przypadku mówimy o posiadaniu masy, dzięki czemu ruchy obu obiektów można opisać w kontekście nierelatywistycznym za pomocą uniwersalnego prawa przyciągania grawitacyjnego Newtona.

Jeśli zaś chodzi o aspekty, na których opierają się ewoluujące systemy, to naukowcy wymieniają statyczną trwałość, dynamiczną trwałość i generowanie nowości. Rzeczona ewolucja zachodzi natomiast poprzez wymianę informacji między środowiskiem a danym układem. 

Prawo rosnącej informacji funkcjonalnej opracowane przez naukowców z Japonii oraz Stanów Zjednoczonych może być stosowane względem ewoluujących układów bardzo różnej wielkości

Co kryje się pod trzema wymienionymi pojęciami? Pierwsze odnosi się do uniwersalnych struktur wybranych ze względu na ich stabilność przed rozpadem do stanu równowagi. W drugim przypadku mówimy o napędzaniu dynamicznie trwałych bytów, w których struktury odgrywają funkcjonalną rolę w utrzymywaniu ich własnej kreacji. Trzecie jest zaś związane z presją selekcyjną wspierającą układów, w których mogą pojawiać się nowe funkcje.

Czytaj też: Zagadkowe kosmiczne sygnały występują w skalach, o jakich nawet nie myśleliśmy. Ich natura jest coraz bardziej tajemnicza

Sami zainteresowani przekonują, że opracowane przez nich nowe prawo informacji funkcjonalnej ma zastosowanie do różnego rodzaju systemów fizycznych, biologicznych i symbolicznych. Te w toku ewolucji zyskują na złożoności i stają się bardziej uporządkowane, a jednocześnie doświadczają wzrostu informacji funkcjonalnej.