Wielkopolskie osiedle będzie ogrzewane wodorem. To pierwsza taka inwestycja w historii naszego kraju

Jak wynika z informacji przekazanych przez SES Hydrogen, trzy dni temu doszło do podpisania historycznej umowy. W jej ramach ma zostać zrealizowana inwestycja obejmująca budowę osiedla, które będzie ogrzewane z wykorzystaniem wodoru.
Wielkopolskie osiedle będzie ogrzewane wodorem. To pierwsza taka inwestycja w historii naszego kraju

Wodór ma wiele argumentów przemawiających za tym, by uczynić go paliwem przyszłości. Jest stosunkowo łatwy w produkcji, a jego spalanie nie prowadzi do powstawania szkodliwych gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla i metan. Kolejne kraje idą więc z duchem czasu i stawiają na takie paliwo, a najlepszym tego przykładem jest podpisana 9 listopada umowa, której sygnatariuszami byli przedstawiciele Con-Project, SES Hydrogen Energy, TBS oraz Gminy Śrem.

Czytaj też: Doniosła chwila w Holandii. Wodór wyrzuci tradycyjne gazownictwo na śmietnik historii

Podpisane dokumenty dotyczą realizacji planów polegających na budowie kotłowni wodorowej, która ma być częścią zdywersyfikowanego systemu grzewczego, dostarczającego ciepło do 195 mieszkań wchodzących w skład planowanego osiedla. W skład tamtejszej infrastruktury wejdzie kotłownia wodorowa wykorzystująca spalanie wodoru i tlenu oraz instalacja grzewcza obejmująca gruntowe pompy ciepła solanka/woda.

Kotłownia ma dostarczać ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystywanej w centralnym ogrzewaniu. Kluczem do sukcesu ma być kocioł wodorowo-tlenowy wraz z instalacjami przygotowania gazów. Poza tym mówi się o module generacji wodoru i tlenu z wykorzystaniem elektrolizerów, układzie przygotowania wody do elektrolizy, module magazynowania wodoru i tlenu, układach zasilania i sterowania procesami technologicznymi oraz wymiany ciepła. Co istotne, opisywany układ ma pozwalać na częściowy recykling i ponowne wykorzystanie wody, ponieważ będzie ona trafiała z powrotem do elektrolizera. 

Osiedle ogrzewane z wykorzystaniem wodoru ma zostać zbudowane w Śremie. Na jego terenie będzie się znajdować niemal dwieście mieszkań

Projekt osiedla wodorowego w Śremie jest nowatorski nie tylko w skali kraju, ale i całej Europy, zapewniając spełnienie celów regulacyjnych, przy jednoczesnym uniezależnieniu odbiorców ciepła od tego co dzieje się na rynku energii i paliw. Tym bardziej cieszy nas ta współpraca i że docelowo to nasz kocioł wodorowy ogrzeje nowe budynki w Śremie. Mamy nadzieję, że będzie to pozytywny akcelerator, który zachęci kolejne miasta, inwestorów i deweloperów do wdrożenia czystych technologii wodorowych. stwierdził Mateusz Sołtysiak, Prezes Zarządu SES Hydrogen Energy 

Czytaj też: Wodór jako odnawialne źródło energii? Z tą technologią to możliwe

Rezygnacja z eksploatacji paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny czy węgiel brunatny, wymaga szukania alternatyw. Coraz większa popularnością cieszą się odnawialne źródła energii, lecz wiążą się z nimi problemy wynikające z ograniczeń w zakresie magazynowania. Produkcja ekologicznego wodoru – obecnie zachodząca na bardzo niewielką skalę – mogłaby pozwolić na gromadzenie tej energii w formie wydajnego paliwa. Oczywiście jedno osiedle w skali świata nie da zauważalnego efektu, ale od czegoś trzeba zacząć. Tym bardziej, iż wodór ma gigantyczny potencjał, który słabo byłoby zmarnować.