Polacy odkryli nowy minerał! Nazwano go na cześć wybitnego badacza meteorytów

Karwowskiit – tak brzmi nazwa minerału, który zatwierdziła Komisja Nowych Minerałów, Nomenklatury oraz Klasyfikacji przy Międzynarodowej Asocjacji Mineralogicznej. Znaleziony w meteorycie, stanowi jednocześnie hołd dla nieżyjącego już naukowca, Łukasza Karwowskiego.
Polacy odkryli nowy minerał! Nazwano go na cześć wybitnego badacza meteorytów

Prof. Karwowski z Uniwersytetu Śląskiego zasłynął między innymi badaniami poświęconymi minerałom fosforanowym, miał udział w odkryciu dwóch takowych, znalezionych w meteorycie Morasko. Ten ostatni zlokalizowano ponad sto lat temu, w listopadzie 1914 roku, w okolicach wsi Morasko, która obecnie stanowi część Poznania.

Czytaj też: Stworzyli egzotyczny stan skupienia materii. Niebywały efekt eksperymentu prowadzonego w przestrzeni kosmicznej

Do lądowania tego obiektu na powierzchni naszej planety doszło jednak znacznie wcześniej. Przeprowadzone w tym kontekście datowanie sugerowało, jakoby wydarzyło się to w czasach prehistorycznych, około pięciu tysięcy lat temu. W okolicy powstał nawet specjalny obszar chroniony, znany obecnie jako rezerwat przyrody Morasko. Teren ten ma ponad 50 hektarów powierzchni i znajdują się na nim liczne kratery powstałe, gdy fragmenty meteoroidu spadły w różnych obszarach wokół wsi Morasko.

Minerał zwany karwowskiitem został znaleziony w czasie badań prowadzonych na terenie Jordanii, w okolicach miasta Al Qatrana

Jeśli zaś chodzi o karwowskiit, to został on znaleziony w Jordanii, w okolicach miasta Al Qatrana. Minerał ten należy do grupy merrillitu i, jak czytamy w komunikacie wydanym przez Uniwersytet Śląski, jest swoistym ziemskim „meterorytowym” minerałem. Współwystępuje z nikelfosfidem, który do tej pory znajdowano wyłącznie w meteorytach. Wykorzystując obrazowanie z użyciem mikroskopu skaningowego, naukowcy dostrzeli trygonalne kryształy karwowskiitu. To pierwsze znalezione dobrze wykształcone kryształy minerały grupy merrillitu.

Czytaj też: W meteorycie z Czelabińska odkryto zupełnie nowy rodzaj kryształu. Wygląda nieziemsko

W skład zespołu odpowiedzialnego za to niezwykłe odkrycie znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego: profesorowie Evgen Galuskin, Irina Galuskina i Joachim Kusz oraz dr Maria Książek. Poza tym w badaniach wzięli udział Yevgeny Vapnik z Uniwersytetu Ben-Guriona w Izraelu oraz dr Grzegorz Zieliński z Państwowego Instytutu Geologicznego. Istnienie nowego minerału potwierdziła pod koniec października tego roku Komisja Nowych Minerałów, Nomenklatury oraz Klasyfikacji przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Mineralogicznym. Sprawa jest szczególnie istotna ze względu na fakt, że do tej pory minerał ten był znany wyłącznie za sprawą analiz obiektów przybyłych do nas z kosmosu. Teraz wiemy natomiast, iż karwowskiit może także występować na Ziemi.