Wiek wszechświata został błędnie obliczony? Nowe ustalenia wszystko zmieniają

Do tej pory w środowisku naukowym panowała dość powszechna zgoda co do tego, że wszechświat ma około 13,8 mld lat. W świetle ostatnich badań ten konsensus może jednak zostać podważony, a ich autorzy mają ku temu solidne podstawy.
Wiek wszechświata został błędnie obliczony? Nowe ustalenia wszystko zmieniają

Astronomowie wykorzystali dane zgromadzone w ramach programu SDSS (Sloan Digital Sky Survey). Użyli ich do przeanalizowania zachowania par galaktyk satelitarnych orbitujących wokół masywnych grup galaktyk. W takich okolicznościach doszli do wniosku, iż dotychczasowe szacunki z zakresu wieku wszechświata mogły być błędne.

Czytaj też: Zagadkowe źródło z początków wszechświata. Wielka tajemnica wreszcie rozwikłana

Jak proponują w swojej publikacji, zamieszczonej na łamach Nature Astronomy, w rzeczywistości wszechświat miałby być młodszy. W szeroko przyjętych modelach kosmologicznych powstawanie struktur kosmologicznych rozpoczyna się od pojawienia się małych struktur, które z czasem ulegają łączeniu, co prowadzi do powstawania większych układów. Wraz ze starzeniem wszechświata, takie masywne grupy i gromady galaktyk, powinny zwiększać masę, natomiast ruchy krążących wokół nich galaktyk satelitarnych mogą dostarczać informacji na temat tych obiektów.

Dotychczasowe teorie sugerowały, że wszechświat ma około 13,8 mld lat. Na postawie ostatnich ustaleń można natomiast stwierdzić, iż jest on młodszy

To z kolei jest źródłem wskazówek na temat wieku wszechświata. W toku obserwacji członkowie zespołu badawczego zwrócili uwagę na nadmiar par wykazujących skorelowane przesunięcia prędkości w porównaniu do par wykazujących antyskorelowane przesunięcia prędkości. Co to oznacza w praktyce? Że w grę wchodzi obecność niedawno połączonych galaktyk, które są liczniejsze i młodsze, niż sugerowałaby teoria.

Czytaj też: Galaktyka odkryta przypadkiem. Jeden błąd skierował teleskop w jej stronę

Zdaniem autorów, tak gigantyczna rozbieżność między obserwacjami a symulacjami sugeruje, że masywne grupy galaktyk mają znacznie mniej lat niż sądziliśmy. To z kolei pozwala sądzić, że powszechnie akceptowane modele mogą być niekompletne albo wręcz całkowicie błędne. Dotychczasowe szacunki z zakresu wieku wszechświata opierały się na analizach tzw. mikrofalowego promieniowania tła. Zdaniem naukowców stanowi ono pozostałość po pierwszych etapach ewolucji wszechświata, gdy dochodziło do rekombinacji elektronów i protonów. Jeśli rewelacje autorów nowej publikacji się potwierdzą, to będziemy mogli mówić o wielkich zmianach dotyczących rozumienia historii wszechświata.