Energia odnawialna vs paliwa kopalne. Banki wskazały, która inwestycja jest bardziej ryzykowna

Sektor bankowy jest znany z tego, że regularnie ocenia ryzyko związane z wybranymi inwestycjami. Tym razem wybór padł na odnawialne źródła energii oraz paliwa kopalne, między którymi toczy się zacięty bój.
Energia odnawialna vs paliwa kopalne. Banki wskazały, która inwestycja jest bardziej ryzykowna

Zasoby ropy naftowej, gazu ziemnego czy węgla kamiennego są wciąż eksploatowane przez ludzkość, choć nasza cywilizacja jest obecnie zależna od nich w mniejszym stopniu niż przez ostatnie dziesięciolecia. Trudno jednak wyobrazić sobie, by w najbliższym czasie możliwe stało się całkowite wyeliminowanie paliw kopalnych. 

Czytaj też: Energia odnawialna musi być dystrybuowana. Nowa sieć całkowicie to zrewolucjonizuje

Oliwy do ognia dolali w ostatnim czasie dolali przedstawiciele sektora bankowego. W ich ocenie odnawialne źródła energii są związane z bardziej ryzykownymi inwestycjami, aniżeli ma to miejsce w przypadku paliw kopalnych. Analizą sytuacji zajął się Matteo Gasparini z Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz jego współpracownicy.

Jak wyjaśnia naukowiec, na podstawie analiz dotyczących globalnych regulacji księgowych zawierających dane dotyczące europejskich banków, udało się dostrzec pewien błąd strukturalny. Występuje on w modelach finansowych wymaganych do oceny i raportowania ryzyka. Co ciekawe, wygląda na to, że owe modele mają tendencję do oceniania aktywów o dużej emisji dwutlenku węgla jako mniej ryzykownych niż aktywa o niższej emisji dwutlenku węgla.

Modele wykorzystywane przez banki do oceny ryzyka inwestycji faworyzują paliwa kopalne kosztem odnawialnych źródeł energii

Mówiąc inaczej, inwestycje w technologie służące do wytwarzania energii w bardziej ekologiczny sposób są oceniane przez sektor bankowy gorzej niż związane z paliwami kopalnymi. To dość zaskakujący obrót spraw, wszak to właśnie odnawialne źródła energii sprawiają wrażenie bardziej przyszłościowych od “przestarzałych” i szkodliwych dla środowiska paliw kopalnych.

Ocena ryzyka w wykonaniu banków jest niezwykle istotna dla ich funkcjonowania, ponieważ bezpośrednio wpływa na ich rentowność. Rzutuje również na udzielanie kredytów na niektóre rodzaje działalności, faworyzując je względem pozostałych. Z przeprowadzonych ekspertyz wynika, jakoby średni szacunek ryzyka wśród banków na terenie Unii Europejskiej dla wysokoemisyjnych sektorów gospodarki wyniósł 1,8%. 

Czytaj też: Paliwa kopalne straciły kolejny argument. Szwajcarzy pokazali rewolucję w kluczowych sektorach

Jak wypadają natomiast sektory niskoemisyjne? W tym przypadku wskaźnik ryzyka jest zdecydowanie wyższy i wynosi aż 3,4%. Źródłem tej różnicy jest między innymi to, że banki mają tendencję do obciążania bardziej ryzykownych inwestycji wyższymi stopami procentowymi. W konsekwencji finansowanie budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych będzie wiązało się z wyższymi kosztami. 

Istotnym aspektem wpływającym krzywdząco na odnawialne źródła energii może być też historyczna niska opłacalność takich technologii. Obecnie sytuacja zdecydowanie się zmienia, a koszty produkcji zielonej energii zdecydowanie spadają. Ale czy społeczeństwo pójdzie w stronę ekologii czy też po raz kolejny nasza cywilizacja ugnie się pod naporem czysto matematycznych przewidywań?