Liczba Pi rozpatrzona na nowo. W ten sposób jeszcze jej nie reprezentowano

Naukowcy z Indii postanowili zająć się pojęciem liczby Pi. Dzięki ich wysiłkom pojawiła się teraz nowa reprezentacja szeregowa liczby π.
Liczba Pi rozpatrzona na nowo. W ten sposób jeszcze jej nie reprezentowano

Za ostatnimi ustaleniami w tej sprawie stoją przedstawiciele Indian Institute of Science, którzy opisali szczegóły swoich dokonań w Physical Review Letters. Jak przekonują, dzięki opracowanemu wariantowi można łatwiej wyodrębnić liczbę Pi z obliczeń związanych z rozszyfrowaniem procesów. Te mogą dotyczyć na przykład rozpraszania kwantowego cząstek o wysokiej energii, dlatego potencjalne korzyści powinny być bardzo istotne.

Czytaj też: Nowa cząstka elementarna odkryta przez fizyków. Jest piękna, powabna i nie tylko

Aninda Sinha, który stanął na czele zespołu badawczego, wyjaśnia, iż początkowo wcale nie chodziło o zyskanie nowatorskiego spojrzenia na π. Zamiast tego naukowcy skupili się na badaniu fizyki wysokich energii w teorii kwantowej oraz tworzeniu modelu z mniejszą liczbą i dokładniejszymi parametrami. Celem było zrozumienie, w jaki sposób cząstki oddziałują na siebie. Przy okazji udało się dokonać czegoś więcej. 

Poświęcając niemal całą uwagę modelom związanym z oddziaływaniami zachodzącymi między cząstkami o wysokiej energii, działali na rzecz systematyzacji tzw. problemów optymalizacyjnych. Wspomniane cząstki obejmują na przykład protony doświadczające kolizji w Wielkim Zderzaczu Hadronów. Do maksymalnego ułatwienia zrozumienia tych interakcji potrzeba jak najmniejszej liczby czynników. Pod uwagę bierze się wskaźniki pokroju masy czy stopni swobody ruchu.

Ustalenia indyjskich naukowców poświęcone liczbie Pi powinny zaowocować postępami w badaniach nad rozpraszaniem cząstek o wysokiej energii

Kluczem do realizacji postawionego celu okazało się połączenie funkcji Eulera-Beta i diagramu Feynmana. Te pierwsze są wykorzystywane do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin fizyki i inżynierii. Drugi służy natomiast w formie matematycznej reprezentacji wymiany energii, do której dochodzi podczas interakcji i rozpraszania dwóch cząstek. Model powstały na bazie obu tych narzędzi okazał się nie tylko przydatny w kontekście głównego zadania, ale przy okazji zapewnił rewolucję w zakresie szeregowej reprezentacji liczby Pi.

Czytaj też: Fizycy wysłali fotony w chmurę gazu. Materia aż zawirowała

Ta ostatnia, jak zapewne pamiętacie z lekcji matematyki, wynosi w przybliżeniu 3,14. Oznacza stosunek obwodu koła do długości jego średnicy i jest stosowana w wielu różnych dziedzinach związanych z fizyką i matematyką. Dzięki poczynionym przez indyjskich badaczy postępom da się błyskawicznie określić wartość π, którą można później uwzględnić w obliczeniach. Są one przydatne chociażby w eksperymentach poświęconych zrozumieniu rozpraszania cząstek o wysokiej energii.