Zwycięzcy konkursu CHIP-a o grę DiRT 4

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Laureatów prosimy o przesłanie danych do wysyłki (adres + numer telefonu) na adres e-mail: [email protected].
Logo konkursu DiRT 4
Logo konkursu DiRT 4

AKTUALIZACJA 19.06.2017 (WYNIKI)
Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Wasza fantazja jak i widoczna miłość do czterech kółek nie zawiodły nas. Gra “DiRT 4” trafi do następujących czytelników:

  1. crysis000 (PC)
  2. grabek03 (Xbox One)
  3. et1978 (PS4)

Wysyłką nagród zajmie się firma Techland.

Wspólnie z Techlandem, wydawcą gry DiRT 4, przygotowaliśmy konkurs dla naszych czytelników. Każdy z Was ma szansę otrzymać egzemplarz gry na wybraną platformę. Co trzeba zrobić aby wziąć w nim udział?

1. Zalogować się na konto w serwisie www.chip.pl
2. W komentarzu pod tym artykułem należy udzielić odpowiedzi na pytanie:
Kto byłby Twoim wymarzonym pilotem rajdowym?
Możecie wybrać postać prawdziwą lub fikcyjną. Liczymy na popis kreatywności w Waszym uzasadnieniu!
3. W tym samym komentarzu prosimy wybrać platformę, na jaką chcielibyście otrzymać grę: PC, Xbox One lub PS4.

Konkurs potrwa do godziny 24.00 dnia 16.06.2017 (piątek). Wyniki ogłosimy w następny poniedziałek tj. 19.06.2017.

REGULAMIN KONKURSU “Wygraj DiRT 4”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „Wygraj DiRT 4” (zwanym dalej “Konkursem”), jest serwis CHIP.pl (zwany dalej „Organizatorem”)
2. Fundatorem nagrody jest firma Techland.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wszyscy zarejestrowani użytkownicy serwisu CHIP.pl
2. Warunkiem wzięcia udziału jest zalogowanie się w serwisie CHIP.pl oraz umieszczenie w komentarzu pod artykułem konkursowym odpowiedzi na pytanie: Kto byłby Twoim wymarzonym pilotem rajdowym? W tym samym komentarzu uczestnik powinien wskazać platformę, na którą chciałby otrzymać grę (PC, PS4 lub Xbox One).
3. Konkurs trwa od 8.06.2017 do 16.06.2017 do godziny 24.00.
§ 3. NAGRODA
1. W konkursie wytypowanych zostanie trzech zwycięzców, którzy otrzymają grę DiRT 4 na wybraną przez siebie platformę.
2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Nagrodę otrzyma trzech uczestników, którzy wykażą się najbardziej kreatywną, zabawną lub ciekawą odpowiedzią.
2. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody w osobnym artykule, który zostanie opublikowany na stronie www.chip.pl najpóźniej o godzinie 24.00 w dniu 19.06.2017.
3. Za przekazanie nagród odpowiada firma Techland. Każdy uczestnik, który bierze udział w konkursie wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
§ 5. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać w czasie trwania Konkursu poprzez wiadomość e-mail na adres: [email protected].
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona w artykule na stronie chip.pl.